Digitale Grote almanak

Mens & Maatschappij

De DGA bevat praktische, bondige informatie over alle regelingen en voorzieningen waarmee hulp- en dienstverleners in hun dagelijks werk te maken krijgen.

Inhoud

De Digitale Grote Almanak (DGA) voor informatie en advies is een online naslagwerk met bondige, actuele, praktische én toegankelijke basisinformatie op sociaal en juridisch gebied. De informatie is toegesneden op de informatiebehoefte van de burger als werknemer, huurder, consument (en dus niet op die van werkgever of verhuurder) én zijn intermediair.

Onderwerpen

De onderwerpen die behandeld worden zijn de regelingen en voorzieningen op de gebieden uitkeringen, werken, belastingen en toeslagen, wonen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, zorg en welzijn. De keuze van de onderwerpen is ontleend aan de praktijk van het sociaalraadsliedenwerk. Bij elk onderwerp zijn verwijzingen (koppelingen) opgenomen naar andere relevante regelingen en voorzieningen.

Toegang

Er is toegang voor 8 gebruikers tegelijkertijd.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.