Auteursrecht

Alles over auteursrecht in het hoger onderwijs

Als student, docent, medewerker of onderzoeker krijg je te maken met auteursrecht. In je werkstuk, in de les of bij een publicatie gebruik je bronnen die door anderen zijn gemaakt. Lees hier alles over auteursrecht en wat dit voor jou betekent.

Toon:

In de kenniscentra van Hogeschool Rotterdam wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Onderzoekspublicaties vormen hier de tastbare resultaten van en worden zoveel mogelijk Open Access gepubliceerd via de repository van de HR.

Wat is Open Access?

Open Access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Als iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, kopiëren, distribueren, printen, indexeren, in het onderwijs gebruiken, ernaar en erin zoeken, of anderszins gebruiken binnen de wettelijk geldende afspraken, wordt de publicatie 'open access' genoemd. Er zijn dan geen financiële, juridische of technische barrières om de informatie te lezen. (auteursrechten.nl, 2016)

Er zijn meerdere manieren, oftewel routes, om open access te bereiken. De twee meest gebruikte routes zijn de groene route en de gouden route.

Groene route: Publiceren via een repository van de eigen organisatie. Hierbij is de volledige publicatie vrij toegankelijk voor iedereen.

Gouden route: Publiceren bij Open Access uitgevers. Hierbij worden vaak kosten in rekening gebracht, een zogenaamde Article Processing Charge. Dit is een vergoeding die door de auteur of organisatie moet worden betaald om het artikel vrij toegankelijk te publiceren.

 

 

Open Access bij de HR

Op dit moment is een publicatiebeleid vanuit Hogeschool Rotterdam in ontwikkeling. Hierin wordt verder vastgesteld hoe er bij de HR kan worden gepubliceerd en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Zodra er meer bekend is over het publicatiebeleid wordt deze pagina uitgebreid.

Bij open access publicaties dient een Creative Commons ( CC ) licentie te worden meegegeven zodat helder is op welke manier het materiaal mag worden gebruikt. De geadviseerde licentie voor open access publicaties is CC BY, dit betekent dat iemand alleen verplicht is om de naam van de oorspronkelijke auteur te noemen bij hergebruik van de publicatie. Meer informatie over de verschillende licenties is te vinden op de website van Creative Commons.

HR Repository / Sharekit

De HR heeft een eigen repository waarin onderzoekspublicaties open access beschikbaar kunnen worden gesteld.

De repository van de HR is gelinkt aan de externe website, de HBO kennisbank en Narcis.
Afhankelijk van de rol van de auteur wordt de publicatie op deze plekken getoond.

In de Sherpa/Romeo database kan worden opgezocht wat de embargo-termijn van tijdschriften is en of er alleen een pre-print (1) / post-print (2) of dat er een PDF van de originele publicatie in de repository mag worden geplaatst.

(1)  pre-print – een tijdschriftartikel in de opmaak van de auteur
(2)  post-print – een tijdschriftartikel in de opmaak van de uitgever 

Voor vragen en hulp met de repository zie hint

Open Access in de wet

De Nederlandse auteurswet kent sinds 1 juli 2015 een open access bepaling:

“De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.” Art. 25fa AW

Een kort werk van wetenschap is een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift, een vaktijdschrift of een bijdrage aan een conferentie. Delen of hoofdstukken uit boeken vallen hier niet onder.

Handige links

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.