Auteursrecht

Alles over auteursrecht in het hoger onderwijs

Als student, docent, medewerker of onderzoeker krijg je te maken met auteursrecht. In je werkstuk, in de les of bij een publicatie gebruik je bronnen die door anderen zijn gemaakt. Lees hier alles over auteursrecht en wat dit voor jou betekent.

Toon:

Veelgestelde vragen

Algemeen

Ja, wanneer je werk overneemt van een ander, zal de bron vermeld moeten worden indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit is wettelijk vastgelegd in de Auteurswet (artikel 16)

Audio, video en beeld

Ja, ten behoeve van het onderwijs mogen foto’s en (delen van) audio-opnamen en andere werken gekopieerd en vertoond worden onder de voorwaarden van de uitzonderingen voor het onderwijs. Voor eigen gebruik mag ook een werk in zijn geheel gedownloaded worden. Downloaden uit illegale bron is echter niet toegestaan, ook niet voor eigen gebruik.

Nee, docenten mogen een werk niet uploaden naar een server. Het uploaden van dvd's naar een server betekent dat ze worden gekopieerd en als digitaal bestand worden opgeslagen en openbaar gemaakt. Zijn de dvd's legaal aangeschaft voor de collectie van de bibliotheek, dan mogen ze wel binnen de muren van de onderwijsinstelling beschikbaar worden gesteld voor de docent om deze te tonen in de les.

Het is alleen toegestaan om delen van een werk via de server beschikbaar te maken voor studenten, zodat deze fragmenten buiten de onderwijsinstelling kunnen bekijken. Het beschikbaar stellen van het gehele werk voor studenten via een server is niet toegestaan.

Ja, maar de gemaakte foto's mag je niet zomaar ergens plaatsen of verspreiden zonder dat je inbreuk maakt op het auteursrecht. Lesmateriaal is namelijk, auteursrechtelijk gezien, eigendom van de onderwijsinstelling.

Artikelen

Ja, mits het voor eigen oefening, studie of gebruik is. Voor verdere verspreiding van een gescand artikel is toestemming van de auteur nodig.

Boeken

Ja, als hij voldoet aan de voorwaarden voor een korte overname. Bij niet-literaire boekwerken gaat het dan om maximaal 10.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen. Alle grafieken, tabellen, foto’s en andere afbeeldingen worden hier geacht een omvang te hebben van 200 woorden respectievelijk een halve pagina.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.