Auteursrecht

Alles over auteursrecht in het hoger onderwijs

Als student, docent, medewerker of onderzoeker krijg je te maken met auteursrecht. In je werkstuk, in de les of bij een publicatie gebruik je bronnen die door anderen zijn gemaakt. Lees hier alles over auteursrecht en wat dit voor jou betekent.

Toon:

Linken naar content

Linken naar content

Linken naar afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten op het internet is altijd toegestaan. Deze moeten wel rechtmatig, dus met toestemming van de maker, openbaar zijn gemaakt.

Open content

Open content

Afbeeldingen en audio(visuele) werken met een licentie die hergebruik toestaat kan je zonder problemen downloaden of vertonen. Vaak hebben deze werken een Creative Commons licentie die aangeeft hoe ruim de mogelijkheden voor gebruik zijn. Zie voor de betekenis van deze licenties www.creativecommons.nl/licenties. De regels voor bronvermelding gelden ook bij Open Content werken.
Werken in het publieke domein (Public Domain) zijn werken waar geen auteursrechten (meer) op zitten. Deze mag je hergebruiken, bewerken en verspreiden. Bron- en naamsvermelding zijn hier niet verplicht.

Maak gebruik van het citaatrecht

Maak gebruik van het citaatrecht

Zoals je tekst mag citeren is het ook toegestaan om afbeeldingen of audio(visuele) werken te gebruiken als citaat. Houd je hierbij aan de volgende regels:

  • Het moet een eigen verhaal verduidelijken of onderbouwen en mag dus niet alleen als versiering gebruikt worden
  • De omvang van het citaat moet gerelateerd zijn aan het doel dat je ermee nastreeft. In de praktijk komt dit bij audio(visuele) werken neer op korte fragmenten 
  • Afbeeldingen mag je wel in hun geheel ‘citeren’
  • Het werk waaruit geciteerd wordt is rechtmatig (met toestemming van de maker) openbaar gemaakt. 
  • Je mag geen wijzigingen aanbrengen in het te citeren fragment of beeld
  • Je moet doen aan bronvermelding. 

Uitgebreide informatie over maken, verspreiden en gebruiken van afbeeldingen en werken vind je op de site van pictoright.

Film- en audiovertoningen

Film- en audiovertoningen

Je mag een complete film, audiowerk of documentaire gratis en zonder toestemming vertonen of afspelen, mits hierbij aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Afspelen heeft een educatief doel tijdens de les of werkgroep en het is onderdeel van het onderwijsprogramma
  • Afspelen moet binnen de muren van de onderwijsinstelling plaatsvinden
  • Het afspelen vindt plaats in  het kader van onderwijs zonder winstoogmerk
  • Wil je een video of geluidsfragment van internet gebruiken speel deze rechtstreeks af (streamen). Eerst downloaden en dan vertonen is verboden tenzij de licentie dit toestaat. 

Kijk voor de veel gestelde vragen over gebruik van beeld en geluid binnen het onderwijs op de website Auteursrechten.nl

Bron: Netwerk Auteursrechteninformatiepunten, september 2012

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.