Menu Zoeken English

EduID & Edubadges

Aanmelden EduID & Edubadges

Aanvragen van edubadges als je het keuzevak van de mediatheek of een workshop Deskresearch / Literatuuronderzoek hebt gevolgd.

Je kunt hier edubadges aanvragen als je:
- het keuzevak 'Slim! zoeken en vinden van informatie' hebt behaald
- een workshop Desk Research / Literatuuronderzoek hebt gevolgd en daar een afgeronde opdracht voor hebt ingeleverd bij je workshopsbegeleider

Je badge is een bewijs dat je aan het keuzevak of de workshop specifieke vaardigheden hebt overgehouden.

1. Maak handmatig een EduID account aan (alleen bij de eerste keer)

  • Maak hier een EduID account aan . Gebruik (indien mogelijk) je HR e-mailadres en bevestig de e-mail die je vervolgens krijgt.
  • Login op het EduID portal en koppel aan onderwijsinstelling HR / Hogeschool Rotterdam. Dit doe je op de pagina beveiligingsinstellingen en druk dan bij ‘gekoppelde accounts’ op SURFconext.
  • Ga naar https://pilot.edubadges.nl en geef toestemming.

2. Vraag je Edubadge(s) aan

NB. Hieronder vind je alleen de edubages voor DeskResearch / Literatuuronderzoek.
Als je edubadges van je opleiding kunt aanvragen ontvang je een link naar die edubadges van je opleiding!

deskresearch-1 

Deskresearch 1: Verkrijgen van bronnen

 deskresearch 2 

Deskresearch 2: Beoordelen van bronnen

 

 

 Deskresearch 3: Verwerken en verwijzenKom je er niet uit? Mail naar: mediatheek@hr.nl

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen) waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde vaardigheden of kennis hebt. Je kunt een badge bijvoorbeeld behalen na het afronden van een workshop, als bewijs dat je aan deze workshop specifieke vaardigheden hebt overgehouden. Achter een badge bevindt zich niet-kopieerbare en niet-aanpasbare informatie over de uitgever van een badge en over de waarde van een badge, ofwel wat de ontvanger heeft moeten doen om de badge te behalen. Zo kan een werkgever de inhoud van de badge controleren, wat de betrouwbaarheid vergroot. Badges kunnen door de ontvanger gedeeld worden op websites en sociale media, zoals LinkedIn.
Edubadges is de verzamelnaam van de badges die door SURF zijn ontwikkeld. Om gebruik te kunnen maken van de Edubadges van SURF moet je eerst een eduID aanmaken. Met een eduID kunnen badge-ontvangers hun identiteit over instellingen heen gebruiken. Ook als je afgestudeerd bent, of bij een andere hogeschool of universiteit gaat studeren of werken, kan je gebruik blijven maken van je eduID om badges aan te vragen. Zo kan je je professionele ontwikkeling voort blijven zetten.

Er zijn vanuit SURF, in samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen, drie scenario’s vastgesteld waarvoor badges ingezet kunnen worden in het Nederlandse hoger onderwijs:
1. Microcredentialing (geaccrediteerd onderwijs, extern zichtbaar). Microcredentialing is het opknippen van onderwijs in kleinere certificeerbare eenheden. In dit scenario geeft een instelling extern zichtbare badges uit voor onderdelen van geaccrediteerd onderwijs, bijvoorbeeld voor een (deel van een) vak, een keuzevak of een minor.
2. Badges voor informele (bij)scholing (niet-geaccrediteerd onderwijs, extra-curriculair, extern zichtbaar). Onderwijsinstellingen of marktpartijen geven in dit scenario extern zichtbare badges uit voor niet-geaccrediteerd onderwijs, zoals MOOCs, het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad etc. 
3. Badges als spelelement (geaccrediteerd of niet-geaccrediteerd onderwijs, niet extern zichtbaar). In dit scenario worden alleen intern zichtbare badges uitgegeven, bijvoorbeeld als instrument om de motivatie van studenten binnen een vak te verhogen.

De inzet van badges kan meerwaarde bieden bij niet-geaccrediteerd (informeel) onderwijs en bij microcredentialing (geaccrediteerd onderwijs). 
De inzet bij microcredentialisering kan bijdragen aan de flexibilisering van het hoger onderwijs. Op de HR wordt onderzocht of en hoe badges op de langere termijn voor deze doeleinden ingezet kunnen worden.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen