Menu Zoeken English

Studie- en profielkeuzeondersteuning

Hulp vanuit Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam biedt diverse studiekeuzeactiviteiten en diensten aan die leerlingen van havo, vwo en mbo ondersteunen bij hun studie- en profielkeuze.

Studievoorlichting

Eén punt voor alle vragen

Studievoorlichting is hét aanspreekpunt voor alle informatie over onze opleidingen, toelatingseisen en de aanmeldprocedure. De voorlichters staan aspirant-studenten te woord aan de voorlichtingsbalie op de locatie Rochussenstraat 198, via de telefoon, per e-mail of via de chat.

Ga naar Studievoorlichting

Profiel- en studiekeuzeactiviteiten

Wat biedt Hogeschool Rotterdam?

Naast de open dagen en proefstudeerdagen biedt Hogeschool Rotterdam de volgende diensten en activiteiten aan op het gebied van profiel- en studiekeuze:

Profielkeuze havo-3

Op deze plaats vindt u de films die gebruikt kunnen worden bij het lespakket Profielkeuze.

Studeren in het hbo

Introductie Rotterdams beroepenspel

Als u meer invulvellen wilt printen dan vindt u die hier.

Als er nog vragen zijn dan horen wij het graag. U kunt ons per e-mail bereiken.

Voorlichtingen op vo-scholen

Klassikaal

Het geven van klassikale voorlichting over één of meerdere opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Aan bod komen de inhoud van de opleiding, beroepsmogelijkheden, werkvormen binnen de opleiding en de toelatingseisen. De voorlichtingen worden verzorgd door een docent van de opleiding of een studievoorlichter, vaak ondersteund door een student van de opleiding.

Voorlichtingsmarkt

Ook het geven van voorlichting op een voorlichtingsmarkt behoort tot de mogelijkheden.

Stuur een e-mail voor meer informatie.

Voorlichtingen op mbo-scholen

Voorlichting 'Studeren in het hbo'

Tijdens deze klassikale voorlichting komen de volgende onderwerpen aan de orde: 'sectoren binnen het hbo', 'opbouw opleiding', 'begeleiding tijdens de studie', 'verschillen mbo-hbo', 'aanmelding' en 'toelating'. In deze voorlichting wordt geen inhoudelijke informatie gegeven over opleidingen.

Opleidingsspecifieke voorlichting

In onderling overleg wordt afgestemd welke vervolgopleidingen in de voorlichting aan eindexamenkandidaten onder de aandacht moeten worden gebracht. Ter voorbereiding op de bijeenkomst sturen mbo-studenten hun vragen over de betreffende vervolgopleidingen op naar de contactpersoon van Hogeschool Rotterdam. De voorlichter beantwoordt tijdens de presentatie de vragen. Zo sluit de bijeenkomst goed aan op de interesses en verwachtingen van de studenten.

Voorlichtingsmarkt

Het geven van voorlichting op een voorlichtingsmarkt behoort ook tot de mogelijkheden.

Indien u hier een aanvraag voor wilt doen, dan kunt u het aanvraagformulier hieronder gebruiken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

Stuur een e-mail voor meer informatie.

Bijeenkomsten Kies bewust havo-4 en -5

De Kies Bewust-bijeenkomsten hebben als doel de voor- en eindexamenkandidaten van de havo te ondersteunen bij de studiekeuze en hen te motiveren de ontbrekende stappen in het studiekeuzeproces te zetten.

Leerlingen weten aan het einde van de bijeenkomst wat studeren in het eerste jaar van een hbo-instelling inhoudt en waar zij nog aandacht aan kunnen geven in hun studiekeuzeproces. Zij weten waar zij zich in het studiekeuzeproces bevinden en wat zij nog moeten doen om een weloverwogen, goede keuze te maken.

Stuur een e-mail voor meer informatie.

Hulp bij je studiekeuze

Leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het maken van een studiekeuze kunnen terecht bij Studievoorlichting om de verschillende activiteiten te bespreken. De begeleiding kan bestaan uit een individueel studiekeuzetraject of deelname aan een workshop.

Hulp bij je studiekeuze

Ouderactiviteiten

Hogeschool Rotterdam organiseert speciaal voor ouders/verzorgers een voorlichtingsbijeenkomst op onze open dagen. 

Ouderactiviteiten

Waarom kiezen voor het vak bedrijfseconomie?

Zie hier de voordelen voor je economische studie

Uit kwantitatief onderzoek onder studenten die een economische opleiding volgen is gebleken dat zij minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen als ze examen hebben gedaan in het vak BE. De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting Economie van het samenwerkingsverband vo-ho heeft een filmpje ontwikkeld om het belang van het vak bedrijfseconomie onder de aandacht te brengen van havo 3 leerlingen. In deze animatiefilm wordt in 3 minuten uitgelegd wat het vak BE inhoudt en waarom het zinvol is om dit vak te kiezen als er overwogen wordt een economische opleiding in het hbo te volgen. Ook komen enkele studenten aan het woord die vertellen over de voordelen die zij hebben ervaren door examen te doen in het vak BE. 

Het filmpje kan op de volgende manieren worden ingezet: 

  • tijdens de voorlichting over het vak bedrijfseconomie
  • tijdens de profieloriëntatieweken
  • op een ouderavond over profielkeuze
  • op de website van de school.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen