Menu Zoeken English

Rotterdamse aanpak mbo-hbo

Een update van de doorstroomprogramma's
06 juni 2017

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld worden in het economisch domein en voor de Pabo speciale mbo-hbo doorstroomprogramma’s ontwikkeld. De programma’s worden in samenwerking door medewerkers van Albeda College, Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Thomas More Hogeschool (pabo) en STC Group (economisch domein) ontworpen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van deze programma’s.

Mbo-Pabo

Komend studiejaar start het doorstroomprogramma voor het eerst. Deze groep studenten zal gedurende een half jaar voorbereid worden op de toelatingstoetsen en op de pabo. Tijdens het eerste deel van het programma ligt de nadruk op het voorbereiden voor de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Daarnaast krijgen de studenten ook de mogelijkheid om taal, rekenen en andere pabo vakken te volgen. Als laatste zal er ook een sterke praktijkcomponent in dit programma worden ingebouwd, zodat studenten tijdens het doorstroomprogramma hun eerste of extra ervaring met het basisonderwijs opdoen. Op dit moment leggen medewerkers van alle deelnemende instellingen de laatste hand aan het programma. Daarnaast is men druk bezig met het werven van studenten.

Economisch domein

Het doorstroomprogramma in het economisch domein gaat bestaan uit een keuzedeel op het mbo (dat komend studiejaar in de zogenaamde vrije ruimte zal worden aangeboden), een aangepaste studiekeuzecheck en een eerste 100 dagen op het hbo-onderdeel. Het keuzedeel zal vanaf komend studiejaar op de ROC’s gaan draaien, en zal een assessment, vakken gericht op hbo-vaardigheden en projectmatig werken omvatten. De aangepaste SKC zal naast de gewone studiekeuzecheck worden aangevuld met een assessment. Komende zomer zal deze SKC op kleine schaal als pilot worden uitgevoerd. Het nieuwe eerste 100 dagen onderdeel is naar verwachting op tijd gereed om per september 2017 te beginnen. Hierin staan begeleiding in het leren leren en het opdoen van hbo-vaardigheden centraal. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.