Selectieopleidingen per 2018-2019

Een overzicht van Hogeschool Rotterdam
06 juni 2017

Voorheen bestonden er opleidingen met een centrale en een decentrale selectie. Gezien de centrale selectie is afgeschaft, zullen we het voortaan alleen selectie noemen. Dit zijn de opleidingen met een maximum aantal plaatsen en waarvoor aanmelders eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd moeten worden.

Voor de selectie worden enkele landelijke regels vastgelegd. Zo mogen studenten in een jaar aan maximaal twee numerus fixusopleidingen meedoen met de selectieprocedure. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende instellingen. Echter, voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag een student maar op één instelling meedoen met de selectieprocedure. Voor Verloskunde geldt dat er een verzoek is ingediend bij het ministerie zodat er maar aan één instelling aangemeld kan worden (kijk voor de actuele status bij de opleiding). Voor deze opleidingen schrijven zich structureel veel meer kandidaten in dan er plaatsen zijn. Studenten mogen in totaal maximaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor een opleiding. 

Jaarlijks wordt er geëvalueerd of opleidingen met een selectie deze dienen te behouden en of er opleidingen zonder zijn die deze nodig zouden hebben. Voor het studiejaar 2018-2019 is er vastgesteld dat de volgende opleidingen bij Hogeschool Rotterdam een selectie zullen hanteren: 

Daarnaast zit de opleiding Verpleegkunde in het aanvraagproces. Wanneer deze aanvraag wordt goedgekeurd, zal er - voor het aanmelden voor het studiejaar 2018-2019 -  ook een selectie gaan gelden. Houdt hiervoor de website in de gaten. 

Voor deze opleidingen geldt een uiterste aanmelddatum van 15 januari. De selectieprocedure is vanaf 15 juni op de opleidingspagina te vinden. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.