Buitenlands diploma

Onderzoek NT2

Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen ook een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma én je moet de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Je moet de Nederlandse taal beheersen, omdat bijna al onze opleidingen in het Nederlands worden gegeven. Of je het Nederlandse taalniveau voldoende beheerst, wordt vastgesteld in het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam óf in het staatsexamen 'Nederlands als tweede taal - programma II' (NT2). Voor het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam kun je een voorbereidingscursus volgen.

Voor opleidingen die in een andere taal dan het Nederlands worden gegeven, geldt deze eis niet.

NT2-voorbereidingscursus

Als je er niet zeker van bent dat jouw Nederlands op voldoende niveau is om te slagen voor het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam, kun je je inschrijven voor de NT2-voorbereidingscursus.

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 • Brieven en verslagen schrijven
 • Het verwoorden van ideeën en gedachten, het voeren van een gesprek
 • De belangrijkste grammaticaregels
 • Uitbreiding woordenschat

Inclusief de lessen is de studiebelasting minimaal 8 tot 10 uur per week.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 130,00. Dit is exclusief het Onderzoek NT2 en een eventuele herkansing.

Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam

Het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam bestaat uit twee opeenvolgende fasen:

Fase 1: lees- en schrijfvaardigheid

Het NT2-niveau van je lees- en schrijfvaardigheid dient te liggen op niveau B2 van het Europees Referentie Kader. Om je leesvaardigheid te toetsen, krijg je twee lange leesteksten met meerkeuzevragen. Om je schrijfvaardigheid te toetsen, moet je twee korte en twee lange schrijftaken uitvoeren. Als je bent geslaagd voor beide onderdelen van deze fase, kun je verder naar fase 2.

Fase 2: spreek- en luistervaardigheid (mondeling)

In deze fase kijken we of het niveau van je spreek- en luistervaardigheid voldoende is om een opleiding aan Hogeschool Rotterdam te kunnen volgen. Als je bent geslaagd voor dit mondelinge gedeelte, dan ben je geslaagd voor het volledige Onderzoek NT2.

Als je bent geslaagd voor het Onderzoek NT2 en je voldoet aan de algemene toelatingseisen, mag je beginnen aan je hbo-opleiding.

Kosten

De kosten voor het Onderzoek NT2 bedragen € 100,00. Dit is inclusief één herkansing per onderdeel, maar exclusief de NT2-voorbereidingscursus.

Data en tijden

NT2 examens 

De examens lezen en schrijven (fase 1) worden afgenomen op 15 en 16 april 2019. De herkansingen zijn op 22 en 23 mei 2019. Meer data worden nog bekend gemaakt. Wanneer de mondelinge examens (fase 2) worden afgenomen, wordt nog bepaald.  

NT2 voorbereidingscursus

De data en tijden worden binnenkort bekend gemaakt.

Staatsexamen NT2-II

In plaats van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam kun je er ook voor kiezen om het Staatexamen NT2-II af te leggen. Dit kun je doen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Als je het Staatsexamen NT2-II succesvol hebt afgerond, hoef je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam niet te doen en kun je starten met je opleiding. Je moet dan uiteraard ook aan de andere algemene toelatingseisen voldoen. Je verklaring van het Staatsexamen NT2 lever je in bij het Studenten Service Center van Hogeschool Rotterdam. Als je het staatsexamen niet gehaald hebt, moet je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam wél doen.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 mei 2019* aan als je per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding.

Zorg dat je zo snel mogelijk na het inschrijven via Studielink je examenpakket inkoopt als je per 1 september 2019 wilt starten met je opleiding. 

* Voor opleidingen met een selectie geldt een andere uiterste aanmelddatum en/of een afwijkende aanmeldprocedure. Kijk bij de opleiding van je keuze of dat het geval is.

 1. Meld je eerst aan voor de opleiding van je keuze aan via Studielink.
 2. Na aanmelding lever je een aantal documenten in of stuur je deze op naar:
  Hogeschool Rotterdam
  Studenten Service Center
  Postbus 25035
  3001 HA Rotterdam
 3. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je binnen twee weken je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot het netwerk (intranet; Hint) van Hogeschool Rotterdam. Binnen 10 werkdagen ontvang je van het Studenten Service Center (SSC) een tweede bericht met daarin een link naar Hintshop. In dit bericht staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om een examenpakket of eventuele voorbereidingscursus in te kopen.
 4. Koop een examenpakket in via Hintshop.
 5. De betaling wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, neem dan contact met ons op.
 6. Koop eventueel een voorbereidingscursus in via Hintshop. De cursus heeft een vaste examendatum; je examendatum verandert daarmee.
 7. Ben je geslaagd voor de eerste fase (lezen en schrijven) van het Onderzoek NT2, dan ontvang je op je studentenmail een uitnodiging voor de tweede fase (mondeling) van het onderzoek.
 8. Als je de examens met een positief resultaat hebt afgelegd, kun je in september starten met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. 

Kijk voor meer informatie op Hint. Voor vragen over het Onderzoek NT2 kun je contact opnemen met de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs via toelatingsexamens@hr.nl of 010 - 794 6000 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.