Menu Zoeken English

Brainstormen

Wij denken en handelen heel patroongericht. Dat is goed, want anders zou je helemaal gek worden. Maar ook dit patroongericht denken blokkeert onze creatieve en innovatieve ideeën.

Creatieve denktechnieken helpen ons om dit patroongericht denken te doorbreken. Er zijn honderden van deze creatieve technieken. Samen met andere brainstormen, helpt je focussen. Je begint met brainstormen bij kansen, problemen, om je te onderscheiden en je visie te ontwikkelen. Kortom als er een situatie ontstaat wat vraagt om abnormale denkpatronen, ga brainstormen! 

Aansluitende profielen

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij

Meest relevante vakken

  • Economie
  • Management en organisatie
  • Maatschappijwetenschappen

Voorbeelden van hoofdvragen

Brainstormen
  • Wat zijn de regels tijdens een brainstorm?
  • Wat zijn de meest gebruikte brainstormtechnieken?
  • Welke brainstormtechnieken gebruiken de succesvolste bedrijven?
  • Wat zijn de effecten van een goede brainstorm?

Inspiratie

rondom het thema brainstormen

Opleidingen met dit onderwerp

Welke opleiding wil jij volgen?

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.