The Honours Experience

Inspirerende verhalen van studenten

Dit boek is bedoeld als inspiratiebron voor geïnteresseerden in talentontwikkeling. In het bijzonder voor (potentiële) honoursstudenten en honoursdocenten, maar ook voor ouders, reguliere studenten en docenten en bestuurders, zodat zij inzicht krijgen in het proces van talentontwikkeling.

Het boek biedt inspirerende verhalen van studenten over wat talent voor hen betekent en welke uitdagingen zij ervaren in het hoger onderwijs en hoe ze het aangepakt hebben. Uitdaging, community en grit, een combinatie van passie en doorzettingsvermogen, blijken daarbij belangrijk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.