Honoursprogramma

Voor studenten die het beste uit zichzelf willen halen

Neem de regie in je eigen studie en stap in het Honoursprogramma waar je werkt aan complexe vraagstukken in je toekomstige beroep. Ontwikkel jezelf op innovatief handelen en studeer af met een Honours degree.

Toon:

Honoursonderwijs: waarom eigenlijk?

Je kiest een vak of een beroep en door meer dan gemiddeld in aanraking te komen met studenten, docenten en deskundigen, maar vooral ook door veelvuldig aan de slag te gaan met lastige vraagstukken uit de beroepspraktijk, ontwikkel jij jezelf als professional. Uiteraard doen we dat in de gewone bachelor-opleidingen ook, maar in het Honoursprogramma doen we er een schepje bovenop: juist het contact met studenten uit andere opleidingen verrijkt je professionaliteit. Je investeert zo extra tijd in je studie en doet al tijdens je opleiding veel extra ervaringen op. Zo bouw je een schat aan vaardigheden op die je stimuleren in je ontwikkeling en pak je de kans jezelf te overtreffen.

Inspiratiebundels

Verhalen van honoursstudenten

Een idee van de inhoud

Wat kun je verwachten?

Nog niet zo lang geleden had nog niemand een smartphone. Noch konden we met vliegende camera's van bovenaf van alles bestuderen, of maakten we gebruik van Zora de (zorg)robot in ziekenhuizen. Materialen waren nog niet bio-based en huizen minder geïsoleerd en duurzaam in energiegebruik (of productie). Deze technieken veranderen ons leven, ook in sociaal opzicht.

Onze omgeving en onze leefwereld zijn natuurlijk steeds in verandering en wij zijn daar dagelijks onderdeel van. Hogeschool Rotterdam wil studenten daar optimaal op voorbereiden. De bachelor-opleidingen zijn daar op ingericht. Toch zijn er studenten die meer willen en meer kunnen en die bieden we de ruimte in het Honoursprogramma. Vanwege die doorgaande verandering richten we ons op innovatie: het steeds nadenken over verbeteren en vernieuwen. Je werkt daar aan met studenten die óók die noodzaak herkennen, in projecten, maar ook op andere manieren.

Welke competenties en wat heb je eraan?

Vijf competenties

Om met innovatieprojecten optimaal aan de slag te gaan, moet je op een bepaalde manier kunnen werken.

De innoverende professional is de hbo'er van de toekomst en met deze vijf competenties kun je je optimaal voorbereiden op de 21e eeuw!

Vernieuwingsgericht

Uiteraard moet je leren 'Vernieuwingsgericht' te werken: waar zitten kansen en mogelijkheden? Wie en/of wat is daar bij gebaat? Waarom raakt iets niet opgelost?

Vraaggericht

Het gevoel voor je omgeving, de plek waar je werkt en de omgeving waar je werkt, noemen we 'Vraaggericht werken'.

Samenwerkingsgericht

Je werkt zelden alleen en je moet 'Samenwerkingsgericht' zijn. In een team met andere deskundigen zoek je samen naar een oplossing voor het lastige vraagstuk dat voor jullie ligt.

Interactief Leren

Je moet ook in staat zijn je eigen leren aan te sturen, 'voorover hangen' in plaats van afwachten, zelf op zoek te gaan, actie ondernemen: 'Interactief Leren' noemen we dat.

Kenniscreatie

Als laatste moet je goed kunnen communiceren in woord en of schrift, het delen van je ontdekkingen en je zoektocht.

Invulling Honoursprogramma

Iedere opleiding zoekt naar de eigen, meest optimale invulling voor het Honoursprogramma. Dat begint al in jaar 1. Misschien heb je in je vooropleiding al extra projecten gedaan om je verder te ontwikkelen, dat kan op de HR ook. En anders mag je er naar vragen, bij je opleiding, je coach of bij het centrale honoursteam (HP-Team).

In het honoursonderwijs werk je samen met allerlei partners en heel vaak ook met andere opleidingen, juist om die samenwerking alvast goed te oefenen. Je kunt vaak zelf onderwerpen aandragen of je opleiding stimuleert je met uitdagende vraagstukken. Gedurende je studie bouw je een portfolio op van je activiteiten en je werk binnen het Honoursprogramma. Bij de afronding van je Honoursprogramma aan het eind van je studie maak je daar weer handig gebruik van. Als je dan laat zien dat je de vijf competenties beheerst en je je bachelor hebt behaald, krijg je een extra aantekening op je diploma en ontvang je de verklaring Honours degree. De beroepspraktijk gaat steeds beter de kwaliteiten herkennen en waarderen die jij hebt ontwikkeld. Zo kun je als excellente professional optimaal de arbeidsmarkt op en ben je op je toekomst voorbereid.

Minor + in beeld

Deze publicatie geeft een overzicht van de projecten in de minor. Een minor + is een bijzondere invulling van een minor waarin honoursstudenten, docenten en lectoren van Hogeschool Rotterdam met verschillende achtergronden ieder vanuit hun eigen vakgebied werken aan een gezamenlijke opdracht. Die opdracht komt van bedrijven en instellingen uit Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.