Menu Zoeken English

Auteursrecht Informatiepunt

Uitleg over recht en regelgeving

Vrijwel iedereen krijgt te maken met auteursrecht: bij (her)gebruik van lesmateriaal, presentaties, publicaties, of het schrijven van een essay. Lees hier waar je rekening mee moet houden.

Toon:

Open Access

Stel je onderzoek Open Access beschikbaar

Open Access

Wat is Open Access?

Open Access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en onderzoeksdata. Een publicatie is Open Access wanneer iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, distribueren, printen en indexeren. Er zijn dan geen financiële, juridische of technische barrières om de informatie te lezen. Lees verder op de Nederlands Open Access website.

Open Access Routes

 Wil je Open Access publiceren dan zijn er twee routes om uit te kiezen.

  • Groene route: Publiceren via een repository van de eigen organisatie. Hierbij is de volledige publicatie vrij toegankelijk voor iedereen. Zie verder onder HR Repository.
  • Gouden route: Publiceren bij Open Access uitgevers. Hierbij worden vaak kosten in rekening gebracht, een zogenaamde APC. Dit is een vergoeding die door de auteur of organisatie moet worden betaald om het artikel Open Access te publiceren.
    De HR heeft op dit moment Open Access overeenkomsten met ACM en Elsevier waarbij de APC is afgekocht. Zie verder onder Open Access overeenkomsten met uitgevers.

 

Open Access overeenkomsten met uitgevers

Open Access overeenkomsten met ACM en Elsevier

ACM Open Access overeenkomst
Er is een Open Access overeenkomst met ACM (Association for Computing Machinery) die loopt van 2021-2023.
Je kunt hierdoor als onderzoeker volgens de Gouden route Open Access publiceren in tijdschriften en conferentie-proceedings van ACM zonder dat je de Article Processing Charge hoeft te betalen: die is afgekocht in deze overeenkomst.

ACM heeft hiervoor een eRights-proces opgezet:
1. Je krijgt een automatische e-mail van ACM als je eerste auteur (corresponding author) bent na:
• Acceptatie voor publicatie van je artikel door een ACM-tijdschrift of magazine
• Acceptatie voor publicatie van je conferentie-bijdrage door een ACM-conferentie
2. Je wordt via deze e-mail geïnformeerd dat Hogeschool Rotterdam een overeenkomst heeft met ACM op grond waarvan je je artikel kosteloos Open Access (OA) beschikbaar kunt stellen en je ontvangt een link naar het ACM eRights-formulier
3. Op het eRights-formulier geef je aan welke rechten je aan ACM wil verlenen. Hoewel de optie ACM Open voor OA en toestemmingsrelease het meest prominent in het eRights-formulier wordt aangegeven, kun je ook kiezen voor (auteurs)rechtenoverdrachten aan ACM (dus niet Open Access publiceren)
[voorbeeld ACM eRights-formulier]
4. Als je de de OA-optie selecteert, maak je vervolgens een keuze voor een Creative Commons(CC)-licentie
5. Na het selecteren van je CC-licentie ga je naar de tweede pagina van het eRights-formulier en wordt je gevraagd naar machtigingen, materiaal van derden, garanties op originaliteit en financiering (vragen vergelijkbaar met die van andere uitgevers)
6. Na het indienen van het formulier worden je keuzes vastgelegd bij ACM en krijg je een bevestigingsmail met je rechtenkeuzes

Elsevier Open Access overeenkomst
Er is een Open Access overeenkomst met Elsevier die loopt van 2020 tot 2025. Je kunt hierdoor als onderzoeker volgens de Gouden route Open Access publiceren in een groot aantal tijdschriften van Elsevier zonder dat je de Article Processing Charge hoeft te betalen: die is afgekocht in deze overeenkomst.

Voorwaarden:
- het tijdschrift van Elsevier waarin je wil publiceren moet onder de overeenkomst vallen. Je kunt zoeken of dat het geval is voor het Elsevier tijdschrift waarin je wil publiceren:
 https://www.journals.elsevier.com/open-access-agreements/netherlands? 
- als startdatum geldt de datum waarop je je artikel voor publicatie hebt ingediend: 1 januari 2020 tot 31 december 2024
- geef als je je artikel indient voor publicatie meteen aan dat je aan de HR bent verbonden en dat je gebruik wil maken van de optie om je artikel Open Access te publiceren

Voor vragen en hulp: neem contact op met Arnaud Zwakhals

HR Repository

Hogeschool Rotterdam Repository

Hogeschool Rotterdam heeft een eigen repository (SURFsharekit) waarin onderzoekspublicaties van de kenniscentra via de groene route beschikbaar worden gesteld. Publicaties worden vanuit deze repository getoond bij Projecten & Publicaties, in de HBO kennisbank en in NARCIS.

Open SURFsharekit 

Sherpa/Romeo

In de Sherpa/Romeo database kan worden opgezocht wat de embargo-termijn is om een tijdschriftartikel in de repository te plaatsen en in welke vorm dat mag: alleen een pre-print, een post-print, of een PDF van de originele publicatie.

Creative Commons

Bij open access publicaties moet een Creative Commons ( CC ) licentie worden meegegeven zodat helder is op welke manier het materiaal mag worden gebruikt. De geadviseerde licentie voor open access publicaties is CC BY, dit betekent dat iemand alleen verplicht is om de naam van de oorspronkelijke auteur te noemen bij hergebruik van de publicatie. Meer informatie over de verschillende licenties is te vinden op de website van Creative Commons.

Open Science

Wat is Open Science?

Open science is het beoefenen van wetenschap op een dusdanige manier dat anderen de gelegenheid hebben om mee te werken en bij te dragen aan en gebruik te maken van het wetenschappelijk proces. Zo kunnen gebruikers 'van buiten de wetenschap’ de onderzoekswereld beïnvloeden met vragen en ideeën en onderzoeksgegevens helpen verzamelen.
Lees verder op de Nederlandse Open Science website

 

Open Onderzoeksdata

Onderzoeksdata beheren en delen tijdens en na het onderzoek 

Wil je onderzoeksdata opslaan en delen tijdens en na het onderzoek? Een Research Datamanagement Plan maken of invullen? Of heb je andere vragen over onderzoeksdata? Ga naar hint voor ondersteuning door datastewards met al deze vragen.

Publicatiebeleid

Publicatiebeleid in ontwikkeling

Op dit moment is een publicatiebeleid voor onderzoekspublicaties en -data nog in ontwikkeling. In dit beleid zal worden vastgesteld hoe er bij Hogeschool Rotterdam kan worden gepubliceerd en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Zolang het nog niet is vastgesteld is deze pagina voornamelijk informatief bedoeld.

Hoe er nu omgegaan wordt met publicaties kun je nalezen in de beslisboom (pdf).

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen