Menu Zoeken English

Studentenfonds

Je kunt als student van Hogeschool Rotterdam gebruik maken van het Studentenfonds. Per project of evenement kun je tot 500 euro aanvragen. Daarnaast kun je een beroep doen op de kennis en ervaring van de projectadviseurs om jouw evenement tot een succes te maken.

Het Studentenfonds is een samenwerking tussen Tempo-Team en Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam en Tempo-Team ondersteunen via bijdragen uit het Studentenfonds eenmalige door studenten en/of studieverenigingen van de hogeschool georganiseerde activiteiten. Per initiatief stelt het Studentenfonds maximaal € 500,- beschikbaar.

Ben je student aan Hogeschool Rotterdam en heb je een plan voor een studie- of werkveldgerelateerde activiteit? Dan is het Studentenfonds er voor jou. We dragen graag bij aan een evenement dat een aantoonbare aanvulling is op het onderwijs van Hogeschool Rotterdam omdat het de breedte of juist de diepte in gaat. Ook voor activiteiten die als doel hebben om studenten te verbinden met het werkveld, kun je aanspraak maken op het Studentenfonds. Als je een aanvraag wilt indienen, moet deze aan een aantal criteria voldoen. Kijk bij het kader of jouw aanvraag aan de gestelde criteria voldoet.

In het verleden heeft het Studentenfonds een breed scala aan initiatieven van studenten ondersteund:

 • Bedrijvenbezoek aan Volvo voor studenten Logistiek & Economie en leden RSVL;
 • Deelname student Fysiotherapie aan symposium over Dementia-friendly Housing;
 • Deelname studenten Technische Informatica aan Hackathon in Brussel;
 • Workshop oncologie voor studenten Ergotherapie en leden Sv Ergos;
 • Lezing Meester Bart voor studenten van de lerarenopleidingen en leden Sv DoDo.

Criteria Initiatieven die voor ondersteuning in aanmerking komen, voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het initiatief ligt niet in het verlengde van het huidige curriculum (studenten ontvangen geen ECTS voor de activiteit).
 2. Het initiatief is niet besloten, maar staat open voor alle studenten van Hogeschool Rotterdam. In het geval van een besloten initiatief, is de aanvrager verplicht de uitkomsten van het initiatief te delen met zijn medestudenten. De manier waarop wordt in overleg met de adviseurs van het Studentenfonds vastgelegd.
 3. Studenten en/of deelnemers dragen ook zelf op enigerlei wijze financieel bij aan het initiatief.
 4. Het initiatief sluit aan bij het onderwijs of het werkveld van de beoogde doelgroep op een of meerdere van de onderstaande wijzen:

  - Het initiatief draagt bij aan verdieping of verbreding van het curriculum;
  - Het initiatief draagt bij aan verbetering van de relatie tussen studenten en Hogeschool Rotterdam
  - Het initiatief draagt bij aan verbinding van studenten met het werkveld.

 5. De aanvrager draagt zorg voor het behalen van de beoogde doelen. Indien de doelen niet worden behaald, wordt de aanvrager gekort op de ter beschikking gestelde gelden.
 6. De aanvrager is transparant over de financiën, bijvoorbeeld door aan te tonen:

  - of er ook andere financiële bronnen geraadpleegd worden;
  - of organisatoren en/of deelnemers zelf financieel bijdragen aan het project;
  - wat de bijdrage van het Studentenfonds is per student of deelnemer.

Voorwaarden
Subsidies worden aangevraagd door minimaal 1 maand voorafgaand aan het initiatief een aanvraag voorzien van een volledige begroting en plan van aanpak in te dienen per e-mail, via studentenfonds@hr.nl. In geval het de adviseurs van het Studentenfonds dit nodig achten, kan aanvullende informatie verlangd worden. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer is voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • De aanvraag is ingediend door een student van Hogeschool Rotterdam.
 • De aanvraag is minimaal 1 maand voorafgaand aan het initiatief ingediend.
 • De aanvrager mag maximaal 1 keer per kalenderjaar een aanvraag indienen.
 • De aanvraag betreft een initiatief dat geen vast onderdeel is van het curriculum.
 • De uitvoer van het initiatief valt niet onder de verantwoordelijkheid van Hogeschool Rotterdam.
 • De aanvraag is compleet: deze bevat een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier, een volledige begroting en plan van aanpak.

De aanvraag wordt door de adviseurs van het Studentenfonds behandeld. Een van de adviseurs kan contact opnemen met de aanvrager om het initiatief te bespreken. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de meegestuurde begroting en het plan van aanpak. De verantwoording van de besteding vindt achteraf plaats, waarbij ook de facturen overlegd moeten kunnen worden. Over de beslissing tot het wel of niet toekennen wordt niet gecorrespondeerd.

Vul het aanvraagformulier in en stuur dit, samen met een volledige begroting en plan van aanpak, op naar studentenfonds@hr.nl. Een van onze projectadviseurs neemt vervolgens contact met je op.

Let op: je aanvraag moet uiterlijk een maand voor de activiteit plaatsvindt bij het Studentenfonds zijn ingediend.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen