Menu English

Strategisch Lezen en samenvatten

Vakinhoud

Deze module is een cursus strategisch lezen en samenvatten. Je werkt hierbij o.a. met authentieke hbo-teksten en met teksten uit je eigen opleiding. De module is vooral gericht op 1. het toepassen van leesstrategieën en 2. kritisch lezen: je leert hoe je op verschillende leerniveaus goede tentamenvragen maakt bij langere studieteksten. Ook leer je verschillende tekstdoelen te achterhalen, en evt. argumentatie in een tekst te beoordelen op correctheid en aanvaardbaarheid.

In de lessen maak je van diverse studieteksten een (schematische) samenvatting naar keuze. Je leert hiervoor de eigenschappen en structuur van teksten te gebruiken om erachter te komen wat het hoofdthema en de subthema's zijn. Je leert kernideeën van details te onderscheiden en de samenhang tussen de verschillende kernideeën te achterhalen. De verschillende leesstrategieën helpen je bij het benutten van de structuur en structuuraanwijzingen om een inhoudelijke selectie van de informatie te maken. Je leert ook welke middelen er zijn om een (schematische) samenvatting van een tekst te maken. Deze samenvatting en je tentamenvragen vormen de ideale voorbereiding voor het tentamen van een module naar keuze. Ten slotte leer je woordleerstrategieën toe te passen. Die helpen je om studieteksten sneller en beter te begrijpen en de informatie beter in de context kunt plaatsen.

Toetsing

Er zijn twee toetsvormen:

  1. In de lessen wordt op meerdere momenten formatief getoetst: m.b.v. feedback van zowel de docent als van medestudenten.
  2. De eindtoets is een summatieve toetsing: een verzamelportfolio. Deze bestaat uit opdrachten die de docent beoordeelt; zo maakt de student een tekstuele en een schematische samenvatting van een door hem van tevoren gekozen hoofdstuk uit zijn vakliteratuur; hij voegt leerdoelen uit de gekozen module toe en formuleert vragen op basis van de verschillende beheersingsniveaus (taxonomie van Bloom). De student ontwerpt een tentamen vanuit de leerdoelen van de gekozen module en bereidt zich zo voor op de toetsing van deze module.

Werkvormen

Werkcolleges.

Praktisch

Je bent van verdere deelname uitgesloten als je de eerste les, zonder bericht, afwezig bent. We gaan er dan vanuit dat je geen belangstelling meer hebt om deel te nemen aan de module. Je afwezigheid wordt echter wel meegenomen op jouw cijferlijst, daarop komt te staan: ND (Niet Deelgenomen).

Aanmelden

Dit keuzevak is vrij inschrijfbaar. Je kunt je aanmelden via Osiris Student. 

Literatuur

Studentenhandleiding 'Strategisch Lezen en samenvatten'.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen