Menu Zoeken English

Wiskunde A

Vakinhoud

In de module Wiskunde A worden de belangrijkste onderwerpen van het Centraal Examen Wiskunde A (havo) behandeld. Je gaat aan de slag met de onderwerpen:

 • Rekenkundige en algebra├»sche basisbewerkingen;
 • Eerstegraads vergelijkingen en ongelijkheden;
 • Tweedegraads vergelijkingen;
 • Lineaire functies;
 • Kwadraatsfuncties (parabolen);
 • Exponentiele functies;
 • Kansrekening;
 • Basis statistiek.

Doelen van cursus

De onderstaande doelen zijn gebaseerd op het havoniveau voor Wiskunde A.
De belangrijkste doelen zijn:

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de belangrijkste onderwerpen,
 • Het beheersen van de vaardigheden om de kennis en het inzicht toe te kunnen passen,
 • Problemen of situaties interpreteren en wiskundig formuleren.
 • In mindere mate ook: het kunnen communiceren van wiskundige informatie (het formuleren van oplossingen op kundige wijze).

Wat weet en kun je na de cursus?

Wiskundige vaardigheden zijn essentieel bij veel studies. Deze cursus behandelt de belangrijkste Wiskunde A-onderwerpen van de havo. Deze zijn bijvoorbeeld van belang bij economische studies of voor lerarenopleidingen. Veel vakken van zulke studies vereisen wiskundige kennis om de inhoud goed te kunnen begrijpen en er mee aan de slag te kunnen. De student zal gedurende zijn hele studie profijt hebben wanneer hij deze basisvaardigheden van Wiskunde A goed beheerst.

Toetsing

 Wiskunde A sluit je af met een eindtoets met open vragen.

Werkvormen

In deze module hanteren we de volgende werkvormen:

 • Klassikaal uitleg en instructies door de docent
 • Zelfstandig vraagstukken uit het boek maken

Praktisch

Je kunt je alleen inschrijven voor deze module als je geen uitgesloten opleiding volgt. Een lijst met uitgesloten opleidingen is terug te vinden in Osiris Student.

Je bent uitgesloten van deze module als je in je vooropleiding een voldoende voor Wiskunde A (havo of vwo) of Wiskunde C (havo of vwo) op je eindexamen hebt gehaald. Had je een onvoldoende dan mag je wel deelnemen.

Verder ben je van verdere deelname uitgesloten als je de eerste les, zonder bericht, afwezig bent. We gaan er dan vanuit dat je geen belangstelling meer hebt om deel te nemen aan de module. Je afwezigheid wordt echter wel meegenomen op jouw cijferlijst, daarop komt te staan: ND (Niet Deelgenomen).

Aanmelden

Wiskunde A is een keuzevak, waar je je vrij voor kan inschrijven. Echter, er wordt wel van uitgegaan dat je de leerstof van Wiskunde van de eerste fase (havo) beheerst.

Je kunt je aanmelden via Osiris Student. 

Literatuur

 Studentenhandleiding

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen