Menu Zoeken English

Rotterdam Academy

Associate degrees

De Rotterdam Academy is het onderdeel van Hogeschool Rotterdam dat de 2-jarige hbo-opleidingen aanbiedt. Een samenwerking van de hogeschool met de ROC's Albeda College en Zadkine. Pluspunt: een goede overgang van mbo naar hbo.

Toon:

Met het project Lerende Euregio Scheldemond maken vijftien projectpartners uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werk van een groter arbeidspotentieel voor bedrijven en een ruimere arbeidsmarkt voor studenten en pas afgestudeerden op het gebied van techniek en zorg. Op deze manier realiseren ze één sterke, grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor de Euregio Scheldemond.

Aan beide zijden van de grens tussen Vlaanderen en Nederland heerst er een grote krapte op de arbeidsmarkt voor beroepen met technische en zorgprofielen. Nauwe samenwerking en afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt dringt zich op. Werkplekleren kan een oplossing bieden om de competenties van afgestudeerden beter te laten aansluiten op vragen vanuit het bedrijfsleven. Jongeren zijn door het werkplekleren beter voorbereid op de arbeidsmarkt terwijl bedrijven toegang hebben tot technische profielen met competenties die aansluiten bij hun behoeftes.

De Vlaamse hogescholen Howest en Odisee en Hogeschool Rotterdam hebben onder coördinatie van TUA West een grensoverschrijdende proeftuin opgezet. Binnen deze gezamenlijk proeftuin wisselen de projectpartners materiaal, expertise en ervaringen op het vlak van werkplekleren uit. Door grensoverschrijdende kleinschalige uitwisselingen te organiseren tussen scholen en bedrijven willen ze komen tot best practices voor werkplekleren bij de Associate degreeopleidingen (in Vlaanderen graduaatsopleidingen genoemd).

Betrokken opleidingen

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen