Menu Zoeken English

Instituut voor Lerarenopleidingen

Vakmanschap en meesterschap

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) leidt competente leraren op voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie. Daarnaast biedt het instituut de Master Leren en Innoveren aan.

Toon:

Studenten van de voltijd, deeltijd en het Oids-traject lopen één stage per jaar. Stages worden geregeld door het stagebureau.

Voltijd stage

In de propedeusefase ligt het accent op het oriënteren op het beroep. De eerstejaars studenten gaan in duo's gedurende 8 weken 2 dagen per week stagelopen op hun oude middelbare school.

In de hoofdfase (stagejaar 2 en 3) ligt het accent op het leren lesgeven, leren reflecteren en het zelfbeeld verhelderen. De student gaat in stagejaar 2 twee dagen in week van september t/m januari individueel op stage. In stagejaar 3 loopt de student het gehele jaar twee dagen in de week stage. Afsluitend in stagejaar 3 wordt het Lio-assessment afgenomen.

In het eerste halfjaar van de afstudeerfase volgt de student een minor en zal de student in de praktijk aan opdrachten werken waarbij het accent ligt op de onderzoeksvaardigheden. In het tweede halfjaar loopt de student een Lio-stage of een afstudeerstage. Voor de Lio-stage zijn wettelijke toelatingseisen vastgesteld waaraan moet worden voldaan. Dit zijn hogere eisen dan die voor een reguliere 4e jaarstage. Bij een Lio-stage is de student een werknemer en heeft recht op salaris (50% van het aanvangsalaris van een leraar). Een afstudeerstage mag niet meer dan 10 lesuren per week (Max 0.4Fte) omvatten.

Afsluitend is het startbekaam-assessment, het afstudeeronderdeel van de stage.

Deeltijd stage

Studenten uit de deeltijd volgen in principe dezelfde stageleerlijn als de voltijd. Het verschil is dat bij de deeltijdstudenten de stagedagen niet vastliggen en dat ze in de propedeusefase niet als duo's de stage ingaan.

Oids

Opleiden in de school (Oids) is een variant van het voltijdse studieprogramma. De Oids-studenten lopen het gehele jaar minimaal 2 dagen per week stage op de door ons erkende opleidingsschool. Een aantal onderdelen van het pedagogische / didactische programma worden op de opleidingschool aangeboden.

Voorbereidingen aspirant-Opleidingsschool

Momenteel treffen IvL (Hogeschool Rotterdam), Zadkine, Albeda en Da Vinci voorbereidingen om de status van aspirant-Opleidingsschool te verwerven. Op 7 juni werd een praktijkmiddag OidS mbo georganiseerd om betrokkenen te informeren en inspireren. Lees meer over deze praktijkmiddag.

Verschillende onderwijstypes

In de propedeusefase is het in eerste instantie de bedoeling dat studenten uit de voltijd stagelopen op hun oude middelbare school. In de hoofdfase is een student verplicht om minimaal één stage op vmbo of mbo en minimaal één stage op havo/vwo te doorlopen.

Instituutbegeleidingscholen

Met 10 scholen (IB-scholen genoemd) zijn er speciale afspraken gemaakt omtrent de samenwerking. Op deze scholen is één vast contactpersoon (IB'er) vanuit de Hogeschool Rotterdam het aanspreekpunt is voor de school en de studenten. De IB' er verzorgt de stagebegeleiding van alle 2e, 3e en 4e jaars studenten.

Zij-instroom

Een zij-instromer in het beroep is iemand die op een school voor voortgezet onderwijs een aanstelling krijgt/heeft als docent in een bepaald vak waarvoor hij geen bevoegdheid heeft en die in een werken-leren traject, na het doen van een geschiktheidsonderzoek, aan de lerarenopleiding binnen twee jaar een bevoegdheid haalt.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen