Menu Zoeken English

Instituut voor Lerarenopleidingen-OUD

Vakmanschap en meesterschap

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) leidt competente leraren op voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie. Daarnaast biedt het instituut de Master Leren en Innoveren aan.

Toon:

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam biedt zowel de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) als Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs (VO) en Beroeps- en volwasseneneducatie (BVE) aan. Wij leiden competente leraren op voor het basisonderwijs en voor een groot aantal vakken op tweedegraads niveau in het voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie. Tevens bieden wij de Master Leren en Innoveren aan. De samenwerking met het werkveld staat voorop. We leiden in een uitdagende en flexibele leeromgeving leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. We geven samen met het regionale onderwijs vorm aan betekenisvol onderwijs op maat, waarbij continue wordt gezocht naar verbondenheid met het werkveld.

Factsheet

Voorbeelden van samenwerkingen

Studenten, docenten en stagescholen aan het woord

Samen opleiden

Bij de Lerarenopleidingen vo/bve proberen we zo veel mogelijk studenten een plaats op een opleidingsschool te geven. De studenten leren het meest door zo veel mogelijk kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de opleidingsvariant Samen opleiden zijn de studenten 2 tot 3 dagen per week in de praktijk bezig met de opleiding (voorheen: Opleiden in de School – OidS).

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen