Menu Zoeken English

Instituut voor Lerarenopleidingen-OUD

Vakmanschap en meesterschap

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) leidt competente leraren op voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie. Daarnaast biedt het instituut de Master Leren en Innoveren aan.

Toon:

Begeleidt u een student van het Instituut voor Lerarenopleidingen? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande documentatie. Hiermee weet u precies wat u kunt verwachten van de student en van Hogeschool Rotterdam.

(Academische) Pabo

  • Stagerooster: Pabo
  • Stageboek (handleiding): Propedeusefase | Basisfase | Profileringsfase | Afstudeerfase | Deeltijd jaar 1
  • Extra opleidingsvarianten en routes Pabo
  • Factsheet stage: voltijd Academische Pabo| voltijd Pabo | deeltijd Pabo jaar 1| deeltijd Pabo jaar 2-4 | mbo-Pabo doorstroomprogramma

Lerarenopleidingen vo/bve

IvL

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen