Instituut voor Financieel Management

Professionele, competente, ondernemende beroepsbeoefenaars

Het instituut leidt professionele, competente, ondernemende beroepsbeoefenaars op, met brede startkwalificaties, voor nationale en internationale organisaties.

Toon:

De opleidingen van het Instituut voor Financieel Management willen voor de Rotterdamse regio van betekenis zijn. Door nauw samen te werken met tal van partners dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Rotterdam. We vinden het belangrijk om onze programma's te laten aansluiten bij belangrijke maatschappelijke thema's van de Rotterdamse regio. Daarom hebben we nadrukkelijk gekozen voor een 'Rotterdams profiel'. De focus ligt op een aantal thema’s, waaronder soft controls, internationalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze studenten houden zich, in opdracht van bedrijven en instellingen, bezig met projecten en praktijkopdrachten. Zij leren om, vaak multidisciplinair, te werken aan concrete vraagstukken en leggen zo een stevig fundament voor hun latere loopbaan.

Verschillende projectvormen

In een project buigt een student of een groepje studenten zich in opdracht van een bedrijf of instelling over een praktijkvraag of praktijkprobleem.

  • Mono- of multidisciplinair;
  • Van eenvoudig tot complex (eerstejaars student, gevorderde of afstuderend bachelor);
  • Variërend van kortdurend tot een meerjarenproject.

Factsheet

Voorbeelden van samenwerkingen

Bekijk voorbeelden van samenwerkingen tussen Intituut voor Financieel Management en het bedrijfsleven.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.