Menu English

Instroom & Studentsucces

Meer studenten opleiden voor een technisch beroep

Vier op de tien instromende studenten kiest voor een studie in de techniek; dat is één van de actielijnen uit de HTNO Roadmap 2025 van de Vereniging Hogescholen. De komende jaren moeten er aanzienlijk meer mensen worden opgeleid in de techniek om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.

Instroom stabiel

Dit terwijl in de afgelopen jaren de instroom naar de opleidingen in het technologiedomein van Hogeschool Rotterdam nagenoeg stabiel is gebleven en bij een aantal zelfs iets teruggelopen. Daarnaast staat ook het studentsucces in het domein onder druk. De uitval van studenten is bovengemiddeld hoog en ook het p-rendement blijft achter bij andere domeinen.

Prioriteit

Dit maakt dat instroombevordering en studentsucces één van de prioriteiten is van HRTech. Daarin willen we, aanvullend op bestaande programma's, kijken wat er extra georganiseerd en ontwikkeld moet worden om het studierendement in het technologiedomein te verbeteren en de instroom te bevorderen. De 'student journey' is hierbij leidend. We richten onze aanpak en organisatie zo in dat elke student zijn of haar eigen journey op een succesvolle wijze kan vormgeven.

Werving en instroom

We willen meer studiekiezers bekendmaken met een breed aanbod aan technologieopleidingen van de hogeschool en het studiekeuzeaanbod verbeteren en uitbreiden. Daarmee willen we meer studenten op de juiste plek te krijgen en ook het studentsucces verbeteren. De eerste stappen daarin zijn inmiddels gezet, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een techniekbrede voorlichting, waarbij we studiekiezers aan de hand van oplossingen voor maatschappelijke opgaven meenemen langs bestaande studentenprojecten en zo de koppeling met de opleidingen maken.

Studentsucces

Binnen dit thema pakken we onderwerpen en uitdagingen op die bij meerdere opleidingen spelen en waar we verbindingen kunnen maken en van elkaar leren. Pedagogiek, didactiek, flexibilisering en organisatie staan hierin centraal. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het jaarlijkse trendonderzoek van de hogeschool dat het studentsucces van jongens verder achterblijft. We gaan met een groep collega's kijken hoe we onze didactiek beter kunnen afstemmen op jongens en in het verlengde daarvan onderzoeken we hoe we onze betadidactiek kunnen verbeteren. Een ander voorbeeld van wat we nu al doen in het kader van studentsucces is het aanpassen van het honoursonderwijs naar de behoefte van de opleidingen en studenten binnen HRTech.

Samenwerken?

Wil je met ons samenwerken aan meer instroom voor het techniekonderwijs? Neem dan contact op met programmamanager Hilke Stibbe.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen