Menu Zoeken English

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)

Op Rotterdam Zuid

Het Expertisecentrum maatschappelijke Innovatie (EMI) is een aan Rotterdam Zuid verbonden netwerkorganisatie die werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn en onderwijs.

Rotterdam is een stad waarvan de bevolkingssamenstelling in enkele decennia sterk is veranderd. Daarnaast staat een groot deel van de bevolking op sociale en economische achterstand ten opzichte van de rest van Nederland en de andere grote steden. In Rotterdam Zuid is dat het meest zichtbaar. Daar stapelen de problemen zich op sociaal, economisch en fysiek gebied op. De hardnekkigheid ervan is reden voor het Rijk, gemeente en partners uit onderwijs en bedrijfsleven om de komende twintig jaar samen te werken in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). NPRZ is niet alleen een investeringsprogramma. De opgave op Zuid is om, samen met de mensen die in de praktijk van Rotterdam Zuid werken, oplossingen te ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam zoekt aansluiting bij de de thema's onderwijs, wonen, werken en zorg & welzijn door  onderwijs en  onderzoek te verbinden met de praktijk in zogenaamde Communities of Practice (CoP's). Juist in die verbinding wordt nieuwe kennis verworven. Deze kennis komt ten goede aan de praktijk en geeft richting aan onderwijsvernieuwing in de opleidingen van toekomstige professionals. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.