Menu Zoeken English

Schoolopleider/-coördinator*

De schoolopleider/-coördinator is in de grote lijn de kwaliteitsbewaker van de opleiding van de student op de stageschool.

U hebt een rol in alle aspecten van de ontwikkeling en begeleiding van studenten op de stageschool en bezit derhalve een breed takenpakket. Naast de taken op uw eigen school, is de schoolopleider/-coördinator contactpersoon tussen de school en de opleiding en neemt u deel aan netwerkbijeenkomsten.

Door onderling ervaringen uit te wisselen, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en deze in praktijk te brengen werkt men aan zijn eigen leerproces als schoolopleider. Door een portfolio aan te leggen en een begeleidingsplan te maken voor uw eigen school, ontwikkelt u zich tot de spil van het opleiden van studenten. De training reikt u handvatten aan voor het maken of actualiseren van een begeleidingsplan en voor het vorm geven van o.a. de LeerWerkTaken op uw school.

Startdatum: 
nog te bepalen

  Dag en tijd:
woensdag, van 14.30 tot 18.00 uur

  Investering:
€ 650,-

  Aantal deelnemers:
Maximaal 16

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

In deze cursus ontwikkelt u als (toekomstige) schoolopleider/-coördinator uw competenties om al deze taken goed vorm te kunnen geven en de spil te zijn in de opleiding van (toekomstige) docenten.

De cursus is gericht op zowel de rol van schoolopleider als de rol van schoolcoördinator omdat in veel situaties (gedeeltes van) deze rollen uitgevoerd worden door dezelfde persoon. Dit is afhankelijk van de grootte en organisatie van de school. Binnen de cursus zullen we ingaan op jouw rol binnen jouw organisatie. Daarbij maken we gebruik van de Velon beroepsstandaard.

Door onderling ervaringen uit te wisselen, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en deze in praktijk te brengen werkt men aan zijn eigen leerproces. Door zelf een dossier aan te leggen en een begeleidingsplan te maken of te actualiseren voor zijn school, zal hij de spil worden van het opleiden van studenten

Inhoud

  • coaching, intervisie en supervisie, reflectie
  • onderzoekvaardigheden
  • formatief en summatief beoordelen en assessment
  • het organiseren van workshops, trainingen en opleiding
  • het maken van een begeledingsplan
  • analyseren van uw eigen begeleidingswerk d.m.v. reflectie en het bijhouden van een dossier.

We richten ons in de cursus op opleidingsaspecten zoals de organisatie en infrastructuur van het werkplekleren op de (opleidings)school en het vormgeven van de opleidingsfunctie in de school. Daarbij komen ook opleidingsaspecten zoals competenties, leerwerktaken en curriculum aan bod.

Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om de student in de 2e lijn te begeleiden en de activiteiten van de werkplekbegeleiders te coördineren en hun professionaliseringsbehoefte daarin te analyseren.

Een belangrijke basis is het ontwerpen en/of actualiseren van een concreet begeleidingsplan.

Werkwijze

In de bijeenkomsten worden theorie en praktische opdrachten afgewisseld. Als belangrijk principe geldt dat het trainingsaanbod aansluit op de begeleidingsvragen van de deelnemers. De aangeboden vaardigheden en theorie kunnen dan ook direct in de praktijk worden toegepast. Op deze ervaringen wordt gereflecteerd m.b.v. de reflectiecyclus van Korthagen.

Tijdens de training houdt u een dossier bij waarin u uw ontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op uw POP/PAP en aan het eind van de training beschrijft u hoe u uzelf kwalificeert als schoolopleider/-coördinator. Materialen en ervaringen worden uitgewisseld.

Locatie

Hier zijn we te vinden
Foto van locatie Locatie

Museumpark hoogbouw

Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen