Menu English

Training mentoren

ntb

De mentor speelt een belangrijke rol binnen een ontwikkelingsgerichte en lerende omgeving. Goed mentorschap levert een krachtige bijdrage aan de school door zelfregulatie te stimuleren bij de leerlingen en gespreksvoering met ouders en collega’s te effectueren. De mentor zorgt voor een veilig leerklimaat en is een vliegwiel voor het professioneel handelen binnen de school door zijn/haar kennis over gedragscodes, begeleidingsvraagstukken en beleidstukken, o.a. pestprotocollen.

Als mentor ben je nooit een neutrale toeschouwer, maar juist nauw betrokken bij wat zich afspeelt met en rondom anderen. Als mentor maakt je deel uit van een werkomgeving, waarin je een relatie opbouwt met  je collega’s, leidinggevenden, directie en ouders van leerlingen. Deze training sluit aan op een onderwijsomgeving waarin wordt gestreefd naar het gezamenlijk professionaliseren met focus op oplossingsgericht coachen van leerlingen.

  Startdata
ntb

  Dag en tijd

 • 31-01-24             14:00-17:00
 • 06-03-24           14:00-17:00
 • 27-03-24           14:00-17:00
 • 10-04-24            10:00-17:00
 • 24-04-24           14:00-17:00
 • 15-05-24            14:00-17:00
 • 05-06-24          09:30-17:00

 

 

  Investering:
€ 1350,- (inclusief boek en materiaal)

Per 1 januari 2024: 
€ 1500,- (inclusief boek en materiaal)

 

  Aantal deelnemers:
12 - 16

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Voor wie?

Deze cursus richt zich op docenten die een rol (gaan) spelen als mentor of coach van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het MBO. Deze cursus is ook geschikt als je betrokken bent bij het opzetten van een coachtraject voor leerlingen in de school.

Door middel van oplossingsgericht coachen ondersteun je de leerling  door aandacht te besteden aan wat goed gaat, ondanks alle problemen. Je helpt je leerling door te kijken naar de mogelijkheden waarover de ander, los van eventuele deficiënties, altijd nog over beschikt.

Niet alleen leerlingen hebben voordeel van jouw coaching, ook de school als geheel heeft er baat bij. Je werkt proactief samen met collega’s om de groep leerlingen waar je gezamenlijk zorg voor draagt optimaal te begeleiden. Ook werk je als mentor in de pedagogische driehoek effectief samen met de leerling en de ouder.

Inhoud

Tijdens deze training werken we aan de volgende leerresultaten:

 • Leerresultaat 1: professionele identiteit en persoonlijk leiderschap
 • Leerresultaat 2:gericht zijn op de ontwikkeling van de leerling
 • Leerresultaat 3: het goede gesprek voeren
 • Leerresultaat 4:samenwerken en co-creëren

Wat vraagt deelname van je:

 • De bijeenkomsten voorbereiden;
 • aan de slag met gesprekstechnieken;
 • oefenen van je persoonlijke leerthema’s uit en  in de eigen  onderwijspraktijk;
 • je ontwikkeling bijhouden in een reflectiedocument;
 • afsluiten met een plan ‘Collegiale consultatie’.

  Studiebelasting inclusief bijeenkomsten +/- 80uur.

Korte weergave van de inhoud van de bijeenkomsten 

9 bijeenkomsten, de thema’s die centraal staan:

 • Eigen kwaliteiten bewust en effectief inzetten in jouw rol als mentor. Persoonlijk leiderschap en volgen, leiden of sturen op het juiste moment inzetten.
 • Stimuleren van  de zelfsturing van de leerling door te helpen reflecteren op het eigen leren en gedrag.
 • Het begeleiden van leerlingen bij het socialiseringsproces in de groep en bij persoonlijke groei. 
 • Het vormen van een veilige, pedagogische leeromgeving binnen de groep, klas en school. 
 • Thuis zijn in de zorgstructuur van jouw school 
 • Oplossingsgericht coachen.
 • Bewust kiezen vanuit welk mandaat (leider, manager en coach) je in een specifieke situatie handelt.
 • Het bevorderen van  een feedbackcultuur waarbij er ruimte is voor het constructief bespreken van vraagstukken
 • Intervisie. 

Certificering

Na afsluiting en als voldaan is aan de voorwaarden heeft de deelnemer recht op een certificaat van Hogeschool Rotterdam.

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen