Menu English

Make IT Work

Make IT Work is een praktijkgericht omscholingstraject van elf maanden voor IT-functies

Make IT Work is een praktijkgericht omscholingstraject van elf maanden voor IT-functies zoals Software Engineer, Data Analist en AI Developer.

Door snelgroeiende technologische ontwikkelingen is de wereldwijde industrie de afgelopen jaren sterk veranderd. Digitalisering en robotisering zorgen er niet alleen voor dat banen verdwijnen, maar ook dat er nieuwe banen bij komen en bestaande banen veranderen. Hierdoor verandert de behoefte aan talent, kennis en kunde. De tekorten zijn in de IT-sector sterk voelbaar, maar juist ook in andere sectoren omdat huidige functies en toekomstige functies meer en meer IT-componenten kennen. De vraag naar IT’ers concentreert zich vooral op hbo- en wo-niveau. 

Daarnaast werkt een groot aantal hbo’ers en academici niet in de richting waarin, of het niveau waarop, ze zijn afgestudeerd. Denk hierbij aan een afgestudeerde bioloog of econoom die niet aan het werk komt in zijn of haar vakgebied en daardoor al jaren een baan heeft in een andere sector. De verwachting is dat deze werknemers zich niet duurzaam kunnen redden op de arbeidsmarkt en zeker niet optimaal tot hun recht komen. Om een bijdrage te leveren aan het verkleinen van deze mismatch in vraag en aanbod startte de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in augustus 2015 met het omscholingstraject Make IT Work. Inmiddels wordt Make IT Work uitgevoerd door HAN, HvA en IT Academy Noord-Nederland en Hogeschool Rotterdam.

Make IT Work is een praktijkgericht omscholingstraject van elf maanden voor IT-functies zoals AI developer, software engineer, AI consultant, data analist. Cursisten werken, met behulp van inhoudelijke modules, projecten, coaching en intervisie, aan de skills en competenties die nodig zijn om zich duurzaam te bewegen op de IT-arbeidsmarkt. Na afloop ontvangen cursisten een certificaat op bachelorniveau (hbo). 

  Start:

De verschillende omscholingsprogramma’s starten bij voldoende cursisten een aantal keer per jaar. Kijk voor de meest actuele startdata op onze website: www.it-omscholing.nl. 

 

 

  Dag en tijd:

Maand 1 t/m 5: 

 • Elke week van maandag t/m vrijdag opleidingsdagen van 9.00-17.00 uur 

 

  Investering:

 • Bijdrage cursist: € 1.000,- (inclusief boeken, exclusief overig studiemateriaal en laptop) 
 • Bijdrage werkgever: € 6.500,- 

  Aantal deelnemers:
24

Omscholing is perfecte kickstart tot consultant

Jaap Verdonk SAP Nederland

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

Make IT Work richt zich op werkzoekenden, dit kunnen zowel mensen met werk als zonder werk zijn. Belangrijk is dat de cursist beschikt over: 

 • minimaal hbo werk- en denkniveau 
 • een groot analytisch inzicht 
 • voldoende motivatie om tijd en energie in dit traject te steken. 

Daarnaast beschikt de cursist over de volgende competenties: 

 • probleemanalyse 
 • organisatie van eigen werk 
 • organisatiesensitiviteit 
 • overtuigingskracht 
 • initiatief 
 • mondelinge communicatie 
 • samenwerken 

Inhoud

In het programma Applied Artificial Intelligence leer je problemen te analyseren op technisch vlak, maar kijk je ook naar de bedrijfsmatige en maatschappelijke kant van een probleem. Aan de hand van de analyse kan je een projectvoorstel maken, de voorgestelde oplossing realiseren en valideren om het eindproduct uiteindelijk te presenteren aan de opdrachtgever.

Profiel Applied Artificial Intelligence

Het traject van vijf maanden scholing, gecombineerd met de werkperiode van zes maanden bij de werkgever, bereidt jou voor op een diversiteit aan functies binnen het vakgebied Artificial Intelligence. Functies waaraan je kunt denken zijn; AI developer, software engineer, AI consultant, data analist.

Curriculum Applied Artificial Intelligence

Het curriculum van Applied Artificial Intelligence is gericht op het aanleren van goede programmeervaardigheden om van daaruit AI toepassingen te ontwerpen, realiseren en valideren. Daarbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de maatschappelijke en bedrijfsmatige context. De onderwerpen zijn ingedeeld in drie kennisdomeinen: IT voor AI, toegepaste wiskunde en bedrijf en maatschappij. Daarnaast is er in dit programma ook aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. In het programma ligt de focus op het zelfstandig opdoen van kennis en vaardigheden om uiteindelijk uit te groeien tot een expert

 

Opzet van het programma

Overzicht programma Applied Artificial Intelligence

De opleiding bestaat uit twee fases. In de eerste fase ga je aan de slag met een drietal projecten van 5 maanden. Gedurende deze zes weken verwerf je kennis over verschillende kennisdomeinen. Daarnaast werk je ook aan je professionele vaardigheden. In de tweede fase ga je fulltime aan de slag bij de werkgever. In deze fase zijn 4 terugkomsessies om ervaringen te delen en het aansnijden van interessante thema’s. Tijdens het gehele traject werk je aan je persoonlijke ontwikkeling met behulp van een coach. Na 11 maanden is de opleiding afgerond en ontvang je een certificaat.

 

Kennisdomeinen

IT voor AI

 • Objectgeoriënteerd programmeren in Python
 • Ontwerpen van Artificial Intelligence systemen (zoals voor machine learning/deep learning, intelligent realtime control, beeldherkenning en natural language processing)
 • Datapreparatie, data-analyse en datapresentatie
 • Gebruik van libraries en tools
 • Systematisch testen en beheer. 

Toegepaste Wiskunde

 • Lineaire Algebra
 • Statistische modellering
 • Numerieke analyse.

Bedrijf en maatschappij

 • Inleiding in bedrijfskunde
 • Inleiding in ethiek
 • Inleiding in wet-en regelgeving.

 

Beschrijving projecten

Semester 1

 • Project 1: Ontwikkel een autonoom vaar-of voertuig met behulp van simulatie en een neuraal net
 • Project 2: Ontwikkel een systeem voor statistische kwaliteitscontrole op batchproducten met behulp van datapreparatie, beeldherkenning, elementaire statistiek en rapportage door middel van Natural Language Processing
 • Project 3: Bouw een health marketingapplicatie die de relatie tussen leefstijl en levensverwachting op statistische verantwoordelijke wijze vaststelt en visualiseert

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Practica
 • Coaching
 • Casuïstiek
 • Individuele opdrachten
 • Samenwerken
 • Presentaties

Locatie

Scheepsbouwweg 11 3089 JW Rotterdam
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen