Menu English

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Via pabo voor het primaire onderwijs

Deze opleiding leidt op tot een volledige bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Het traject bestaat uit 3 blokken.

Direct na de inschrijving voor blok 1 krijgt u een tweejarige ontheffing om zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen van het primaire onderwijs te mogen verzorgen. Deze ontheffing is 2 jaar geldig. Na deze 2 jaar mag u alleen zelfstandig lesgeven in het primair onderwijs indien u gecertificeerd bent voor blok 3 van de leergang.

Nu ook mogelijk met Lerarenbeurs!
Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben vandaag afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Hiermee is in totaal jaarlijks tot 444 miljoen gemoeid, waarvan tot 286 miljoen door het huidige kabinet extra is toegevoegd. De afspraken in het sectorakkoord vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit september 2013. Voor meer informatie zie http://www.paboweb.nl/posts/292
In het akkoord wordt aangegeven dat de lerarenbeurs ingezet kan worden voor bewegingsonderwijs.
(geplaatst juli 2014) 

  Start- en einddatum:

 • Blok 1:  medio januari 2023
 • Blok 2: februari tot juli 2023
 • Blok 3:  september 2023 tot februari 2024

  Dag en tijd:
Woensdagmiddag en /-avond van 16.30 – 21.30 uur

  Investering:
€ 1250,- per blok.

De cursusprijs is exclusief:

 • kosten literatuur
 • kosten eenmalige opname in het register bewegingsonderwijs van het CPION na diplomering, ca. € 85,-

  Aantal deelnemers:
minimaal 14 en maximaal 24

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor groepsleerkrachten die vakspecialist voor bewegingsonderwijs willen worden binnen het primaire onderwijs. Indien men deze opleiding volgt via de nascholing dan moet men in het bezit zijn van een pabo-diploma.

Bevoegdheid

De groepsleerkrachten die de pabo hebben voltooid na 2005 zijn in het bezit van een “beperkte bevoegdheid voor bewegingsonderwijs”. Dit betekent dat zij alleen maar lessen bewegingsonderwijs mogen verzorgen aan de groepen 1 en 2.

De groepsleerkracht die de complete leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs afrondt en in het bezit is van een pabo-diploma mag ook lessen bewegingsonderwijs verzorgen aan groep 3 t/m 8 van het primaire onderwijs.

Visie

In de bijeenkomsten en in de stage wordt er op de Hogeschool Rotterdam uitgebreid behandeld hoe de toekomstige specialist bewegen voor het primaire onderwijs ‘veilige, actieve, leerzame en plezierige’ bewegingsactiviteiten kan organiseren binnen het primaire onderwijs aan groep 3 t/m 8. Dit meestal in de lessen bewegingsonderwijs, maar ook in activiteiten in en om de school, binnen of buiten de schooltijden.

Het is voor ons van groot belang dat ieder kind dan kan meedoen en zich veilig kan voelen binnen een goede pedagogische sfeer, die gecreëerd wordt door de vakspecialist.
Zodoende hopen wij te bereiken dat er een bijdrage wordt geleverd aan een actieve, gezonde levensstijl van de, tot volwassenen, opgroeiende kinderen.

 

Studiebelasting en blokverdeling:

De gehele opleiding (600 uur) bestaat uit 3 blokken die ieder een deelcertificaat opleveren.
Bij het behalen van alle 3 deelcertificaten is men volledig bevoegd voor bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs.

 • Blok 1: Aanbieden van activiteiten (200 uur)
  •             52 uur contacttijd met een opleider (= verplicht, Lobo)
  •             50 uur stagelessen + voorbereiding
  •             10 uur schoolomgeving
  •             88 uur zelfstudie en opdrachten (incl. toetsing)

 • Blok 2: Reguleren en leerhulp (200 uur)
  •             52 uur contacttijd met een opleider (= verplicht, Lobo)
  •             50 uur stagelessen + voorbereiding
  •             10 uur schoolomgeving
  •             88 uur zelfstudie en opdrachten (incl. toetsing)

 

 • Blok 3: De vakspecialist bewegingsonderwijs (200 uur)
  •             52 uur contacttijd met een opleider (= verplicht, Lobo)
  •             60 uur stagelessen + voorbereiding
  •             20 uur schoolomgeving
  •             68 uur zelfstudie en opdrachten (incl. assessment)

Stage:

Minimaal
Blok 1: 20 lessen (van 45 min.)
Blok 2: 20 lessen (van 45 min.)
Blok 3: 30 lessen (van 45 min.)
In alle blokken geldt dat er extra opdrachten zijn voor het bewegen in de schoolomgeving.

Planning

Waar:

De praktische bijeenkomsten worden in principe gegeven in de gymzaal aan de Wijnhaven 61 en op het grasveld van het Noordereiland te Rotterdam.

Stagelessen:

Deze worden doorgaans gegeven op de school waar de groepsleerkracht werkzaam is.
NB: Na de eerste praktijkles v.d. nascholing kan dit worden gestart, waarbij de ingeschreven cursist een tijdelijke ontheffing krijgt van de beperkte bevoegdheid voor bewegingsonderwijs binnen het p.o. en aldus direct de lessen mag verzorgen voor groep 3 t/m 8.

Data:

 • Blok 1: Start op woensdag 15 september 2022 tot medio januari 2023
  10 woensdagmiddag en /-avond van 16.30 – 21.30 uur
 • Blok 2: februari tot juli 2022
  10 woensdagmiddagen en /-avond van 16.30 – 21.30 uur
 • Blok 3: september 2023 tot februari 2024 zijn er
  10 praktische bijeenkomsten op de woensdagmiddagen en /-avond van 16.30 – 21.30 uur

De opleiding moet zijn afgerond voor 15 sept. 2024 i.v.m. de ontheffing van de beperkte bevoegdheid voor bewegingsonderwijs (2 jaar).

Literatuur

 • Mooij (2011), Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs (hardcover)  6e druk 
  ISBN: 9789072335517
 • Pols (2021), Het Oranje kruisboekje
  ISBN 9789006341263

Locatie

Hier zijn we te vinden
Foto van locatie Locatie

Wijnhaven 61

Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen