Menu Zoeken English

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Het traject bestaat uit 3 blokken, start ntb

Deze opleiding leidt op tot een volledige bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Het traject bestaat uit 3 blokken.

Direct na de inschrijving voor blok 1 krijgt u een tweejarige ontheffing om zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen van het primaire onderwijs te mogen verzorgen. Deze ontheffing is 2 jaar geldig. Na deze 2 jaar mag u alleen zelfstandig lesgeven in het primair onderwijs indien u gecertificeerd bent voor blok 3 van de leergang.

Nu ook mogelijk met Lerarenbeurs!
Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben vandaag afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Hiermee is in totaal jaarlijks tot 444 miljoen gemoeid, waarvan tot 286 miljoen door het huidige kabinet extra is toegevoegd. De afspraken in het sectorakkoord vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit september 2013. Voor meer informatie zie http://www.paboweb.nl/posts/292
In het akkoord wordt aangegeven dat de lerarenbeurs ingezet kan worden voor bewegingsonderwijs.
(geplaatst juli 2014) 

  Start- en einddatum:
nog te bepalen 

  Dag en tijd:
woensdag van 16.00 tot 21.00 uur

  Investering:
€ 1040,- per blok. De cursusprijs is exclusief kosten voor eenmalige opname in het register bewegingsonderwijs van het CPION na diplomering, ca. € 85,-

  Aantal deelnemers:
minimaal 12 en maximaal 24

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor gediplomeerde groepsleerkrachten die na 1 augustus 2001 met de Pabo gestart zijn. Deze lichting is niet meer bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met groep 8.

Inhoud

blok 1: aanbieden van activiteiten (SBU 200 uur) 
inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs (module 1 en 2); volgorde binnen leerlijnen; differentiatie en stage 
De stage mag op de eigen school. Er wordt dan lesgeven aan meerdere groepen en verschillende leeftijden (groep 3 t/m 8). Tijdens blok 1 gaat dit onder begeleiding van een voor bewegingsonderwijs bevoegde leerkracht uit het p.o.


blok 2: begeleiding en leerhulp (SBU 200 uur)
 
leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties, ongevallen en veiligheid, observeren van bewegingsgedrag, reguleren van bewegingssituaties en stage .

De stage mag op de eigen school. Er wordt weer lesgeven aan meerdere groepen en verschillende leeftijden (groep 3 t/m 8). Tijdens blok 2 mag de cursist zelfstandig lesgeven zonder directe begeleiding in de les.


blok 3: maatwerk en visie (SBU 200 uur)
 
(vak)onderwijsconcepten en planning, ontwerpen van bewegingssituaties, brede zorg en stage 
Dit blok bevat 2 stagemodules. De stage mag op de eigen school. Er wordt dan lesgeven aan meerdere groepen en verschillende leeftijden (groep 3 t/m 8). Tijdens blok 3 mag de cursist zelfstandig lesgeven zonder directe begeleiding in de les.

NB. De stages moeten binnen 2 jaar na de start van de leergang worden afgerond. Hierna heeft de cursist geen vrijstelling van de beperkte bevoegdheid voor bewegingsonderwijs meer. De stages moeten dan weer worden gedaan onder begeleiding van een voor bewegingsonderwijs bevoegde leerkracht.

Stage
U kunt op uw eigen school bij diverse groepen (3 t/m 8) stage lopen.

Aan te schaffen Literatuur:
-
Basisdocument bewegingsonderwijs voor het p.o.
-
Het Oranje Kruis – boekje
-
Digitale reader van bewegingsonderwijs.
-
Diverse artikelen o.a. van de KVLO.

Werkwijze

Het geheel bestaat uit:

-       praktische lessen volgen (52 uur per blok),
-      
stagelessen geven (binnen eigen bestuur is mogelijk)
-      
theoretische opdrachten maken

Leerdoelen

zie inhoud

Locatie

Hier zijn we te vinden
Foto van locatie Locatie

Wijnhaven 61

Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen