Menu Zoeken English

Groepsleerkracht in het vmbo basis/kader (geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen)

15 bijeenkomsten

Nascholingsprogramma voor pabo-afgestudeerden die lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

Het opleidingsprogramma leidt tot de beperkte bevoegdheid van ‘groepsleerkracht in het vmbo basis en kader’. Hiervoor is een landelijk kader vastgesteld. Alle lerarenopleidingen in Nederland ontwerpen een programma conform dit kader. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Groepsleerkracht in het vmbo basis/kader (geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen)

    Start- en einddatum: Diverse startmomenten ntb
  Inschrijvingen worden doorgeschoven naar het eerst volgende startmoment. 

    Dag en tijd: 1 dag in de week op woensdagmiddag en avond
  (halve dag theorie, halve dag praktijk)

    Investering: € 5.000,-. Je kunt gebruikmaken van de landelijke subsidieregeling korte opleidingstrajecten vmbo leraren traject 4

   

    Aantal deelnemers: minimaal 12

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Doelgroep

  pabo-afgestudeerden die lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

  Inhoud

  Het kader kent de volgende kenmerken:

  • Een gedeelte met een pedagogisch-didactische inhoud en aandacht voor adolescentiepsychologie en lesgeven in een grootstedelijke context
  • Een vakinhoudelijke/vakdidactische component Nederlands
  • Een vakinhoudelijke/vakdidactische component Wiskunde/Rekenen
  • Een profieldeel, naar keuze in te vullen met een vakinhoudelijke/vakdidactische component, te weten: Engels, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur (concept)

  Werkwijze

  Deelnemende docenten moeten gedurende het traject in 2018-2019 één dag per week worden vrijgesteld. Een halve dag voor het volgen van bijeenkomsten, een halve dag voor het uitvoeren van opdrachten.

  Locatie

  Hier zijn we te vinden
  Foto van locatie Locatie

  Museumpark hoogbouw

  Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.