Menu Zoeken English

Coachen in het onderwijs

5 bijeenkomsten, start november 2019

Ook in het primair onderwijs neemt coaching een steeds belangrijkere plaats in. Deze coaching is een vorm van directe begeleiding om de leerkracht optimaal te laten functioneren.

Ook in het primair onderwijs neemt coaching een steeds belangrijkere plaats in. Deze coaching is een vorm van directe begeleiding om de leerkracht optimaal te laten functioneren. Dit gebeurt door voortdurende zelfreflectie op het eigen professioneel handelen. Een leidinggevende, coördinator of aangewezen coach moet daarom beschikken over voldoende vaardigheden

De cursus Coachen in het Onderwijs biedt u als coach in het onderwijs de kans uzelf verder te professionaliseren. U zult hiervoor uw repertoire verder ontwikkelen en uitbreiden. U leert mensen en processen coachen waarbij u zich richt op resultaat. Hiermee vergroot u de professionaliteit van de collega’s. En dientengevolge van de organisatie als geheel. 

Praktijk en theorie komen goed verdeeld aan bod tijdens de vijf bijeenkomsten.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Coachen in het onderwijs

    Start- en einddatum: 
  November 2019, data ntb

    

    Dag en tijd: donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
  5 bijeenkomsten

    Investering: € 925,-

    Aantal deelnemers: maximaal 18

  Opbouw

  Hoe is de cursus opgebouwd?

  Doelgroep

  Deze cursus is bedoeld voor leidinggevenden en coördinatoren in het onderwijs. Maar ook voor leerkrachten met coaching in hun takenpakket.

  Inhoud

  De cursus zoomt in op de volgende aspecten:

  • begripskader van coaching
  • coaching in relatie tot sturing en leiding
  • basisprincipes van coaching
  • reflecteren
  • observeren in de klas: voeren van coachend voor- en nagesprek
  • coachen van het probleem achter het probleem
  • oplossingsgericht coachen
  • gesprekstechnieken
  • confronterende gesprekken voeren
  • coachen volgens modellen
  • omgaan met eigen valkuilen
  • aansluiten bij ontwikkelingsfase
  • omgaan met emoties

  Werkwijze

  De cursus besteedt aandacht aan de theoretische achtergrond en de dagelijkse praktijk. Belangrijk is het 'leren door doen'. Cursisten worden daarom van harte uitgenodigd situaties uit de eigen praktijk als casus in te brengen. Een en ander hangt af van het onderwerp dat op dat moment aan de orde is.

  Locatie

  Hier zijn we te vinden
  Foto van locatie Locatie

  Museumpark hoogbouw

  Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.