Menu English

Introductie landelijke STAP-budget-regeling en de HR

Wat is STAP-budget?

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Aanvraag gaat via het UWV, dus niet via Hogeschool Rotterdam! Meer informatie voor deelnemers en studenten over de STAP-budget-regeling: UWV Portaal

Kan jij STAP-budget aanvragen?

Helaas niet iedereen

In principe iedere Nederlandse burger, echter....
Het is niet de bedoeling dat er sprake is van dubbele financiering voor scholingskosten. Daarom is in de subsidieregeling geregeld wanneer er nog recht op STAP-budget kan bestaan en wanneer niet.

  1. Niet als je al studiefinanciering hebt: Voor personen die recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten geldt dat er voor die scholing in zijn geheel geen recht bestaat op STAP-budget.
  2. Meestal niet als je onder de 30 jaar bent: Er een uitsluiting van toepassing voor deelnemers onder de 30 voor bachelor- en masteropleidingen: zij kunnen geen STAP-budget aanvragen voor geaccrediteerde opleidingen die worden gegeven door OCW-erkende opleiders (zoals Hogeschool Rotterdam). Je kan als '30-minner' wel voor de private cursussen, seminars etc. STAP-budget aanvragen.
  3. Wel als 1) en 2) niet van toepassing zijn, en een andere financiering maar een gedeelte van de kosten dekt: Als de aanvrager recht heeft op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschot-voucher, dan bestaat er nog recht op STAP-budget voor zover de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die iemand al vanuit een andere subsidieregeling krijgt.

Wat moet je doen?

STAP 1. – GA NAAR HET SCHOLINGSREGISTER VAN HET UWV

Ga eerst naar: UWV Portaal voor meer informatie.
In het STAP-Scholingsregister kan je vinden welke opleidingen of cursussen van Hogeschool Rotterdam in aanmerking komen voor STAP-budget.

STAP 2. - SCHRIJF JE IN BIJ HOGESCHOOL ROTTERDAM

Als je van STAP-budget gebruik wil maken dan moet je je inschrijven voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam dat je wilt volgen:

  1. of via de site Post-HBO-trainingen-en-cursussen van Hogeschool Rotterdam
  2. of voor de bachelor- en masteropleidingen via Studielink (pas vanaf 1 januari 2023 mogelijk). Voor de bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs DEELTIJD kan je je inschrijven vanaf 1 november 2022. Vraag hier het STAP AANVRAAG FORMULIER voor Pabo Deeltijd aan.

Inschrijven voor de overige masters en bachelors van de HR kan pas voor de start van deze opleidingen in september 2023

Je krijgt na jouw aanmelding, als je aan de Algemene Voorwaarden en Toelatingseisen voldoet van Hogeschool Rotterdam, een "Aanmeldingsbewijs", daarmee kan je een STAP-budget bij het UWV aanvragen.

STAP 3. DOE JE AANVRAAG BIJ HET UWV

Lever je "Aanmeldingsbewijs" in bij het UWV (UWV Portaal)

STAP 4. WACHT OP GOEDKEURING

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het toegekende subsidiebedrag in mindering gebracht op jouw opleidingskosten en krijgt Hogeschool Rotterdam het subsidiebedrag uitgekeerd van het UWV. Het eventueel resterende bedrag betaal je aan Hogeschool Rotterdam.

Let op: Hogeschool Rotterdam bepaalt niet of het STAP-budget wordt toegekend, dat doet het UWV. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Het is aan te raden er snel bij te zijn

De overheid stelt jaarlijks € 180 miljoen beschikbaar. Het budget wordt dit jaar verdeeld over 5 tijdvakken van steeds 2 maanden. Het volgende tijdvak start op 1 mei om 10.00 uur en loopt t/m 2 juli. Is het budget op? Dan wordt het tijdvak gesloten en zul je moeten wachten op het volgende tijdvak. Je moet je minimaal 1 maand voor aanvang van de cursus, opleiding of activiteit inschrijven om op tijd de subsidie te kunnen krijgen.

Aankomende aanvraagperiodes 2023

  • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
  • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
  • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
  • 1 november 2023 t/m 31 december 2023
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen