Ga direct naar de content

Studiekosten

Aan welke kosten moet je denken?

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld voor een duale opleiding bedraagt in 2017-2018 € 2.006,-. De werkgever betaalt het salaris van de PA in opleiding (voor minimaal 32 uur in dienst) en kan gedurende de opleidingstijd aanspraak maken op een tegemoetkoming in deze kosten.

Instellingscollegegeld

Studenten uit niet-EER landen betalen instellingscollegegeld. Ook studenten die al in het bezit zijn van een masterdiploma betalen voor de meeste masteropleidingen instellingscollegegeld.

Kijk hier voor de tarieven en uitzonderingen of bepaal met behulp van de Collegegeldwijzer welk tarief op jouw situatie van toepassing is.

Overige kosten

De kosten voor een buitenlandse studiereis bedragen ongeveer € 800,-. De kosten van boeken zijn circa € 600 per jaar. Voor de praktische klinische vaardigheden moeten je zelf nog enkele materialen en instrumenten aanschaffen.

Tegemoetkoming in de kosten

De werkgever komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Deze subsidie wordt aangevraagd door de hogeschool bij VWS. Deze subsidies zijn beschikbaar voor de duur van de opleiding (2,5 jaar). De subsidie wordt uitgekeerd op grond van een contract, wat door drie partijen ondertekend moet worden (werkgever, student en hogeschool). De hogeschool zal dit contract opstellen.

Er zijn verschillende subsidies:

  • Vanuit het ministerie van VWS is een tegemoetkoming van € 22.500,-* per jaar beschikbaar voor de werkgeverslasten voor de betrokken studenten. Per maand is dit een bedrag van € 1.875,-; uiteraard gedurende de looptijd van het contract.
  • Vanuit het ministerie van OC&W is een tegemoetkoming van € 3.200,-* per jaar beschikbaar voor de werkplekbegeleiding door de leermeester. Per maand is dit een bedrag van € 266,-; uiteraard gedurende de looptijd van het contract.
  • Voor de begeleiding bij stages is er een vergoeding beschikbaar voor de stagebegeleider van € 50,- per dag, voor de stages die buiten de begeleiding van de eigen leermeester/afdeling vallen. Voor iedere stage wordt een apart stagecontract opgemaakt.

* Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en zijn aan verandering onderhevig.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.