Ga direct naar de content
  • Totaal: € 23.000,-

  • Jaar 1: € 11.100,-

  • Jaar 2: € 11.900,-

Bedragen zijn: Inclusief lunch en verplichte literatuur. Inclusief de tweedaagse persoonlijk leiderschap in het 1e jaar. Exclusief studiereis. 

Lerarenbeurs

Wie werkzaam is in het onderwijs en zich inschrijft voor het gehele mastertraject, kan een 'Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen. Dit geldt ook voor deelnemers die rechtstreeks worden toegelaten tot de tweede fase. Kijk op www.lerarenbeurs.info.

Aftrek studiekosten

Voor de studiekosten van beide fasen kunt u gebruik maken van fiscale aftrekmogelijkheden. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.