Menu Zoeken English

Prijspeil 2020-2021

  • Totaal: € 24.900,-

  • Jaar 1 & 2: € 12.450,-

Bedragen zijn: Inclusief lunch en verplichte literatuur. Inclusief de tweedaagse persoonlijk leiderschap in het 1e jaar. Exclusief studiereis. 

Aftrek studiekosten

Voor de studiekosten van beide fasen kunt u gebruik maken van fiscale aftrekmogelijkheden. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

Levenlanglerenkrediet

De leenfaciliteit ‘levenlanglerenkrediet’ is beschikbaar voor studenten in de leeftijd van 30-55 jaar, die een erkende opleiding in het hoger onderwijs doen en geen recht hebben op studiefinanciering. 

Als masterstudent kun je hiervoor onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Eén van die voorwaarden is dat je college- of lesgeld niet wordt betaald door een andere persoon of instantie (zoals de werkgever).

Als je jonger bent dan 30 jaar, dan kom je alleen voor het krediet in aanmerking:

  • als je een diploma bezit van een hbo-bachelor of een universitaire master en je gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • als je een deeltijdopleiding gaat doen aan hbo of universiteit.

Je kunt in Mijn DUO een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet. Meer informatie over dit krediet, de voorwaarden en de aanvraag hiervan vind je op de websites van DUO en de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming met lerarenbeurs

Deelnemers uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen een lerarenbeurs aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. Ook leraren zonder vast contract kunnen in aanmerking komen voor een lerarenbeurs.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen