Ga direct naar de content

Gemeenten worden verantwoordelijk voor zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit zijn veranderingen in de zorg die nauwere samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars in de toekomst nauwer noodzakelijk maken. Voor mij reden om de Master Management en Innovatie te gaan doen. Ik heb onderzocht hoe, in de ogen van de klant, succesvolle integratie tussen zorg en welzijn aangepakt kan worden en welke rol de zorgverzekeraar daarbij heeft. Een van mijn aanbevelingen heeft er mede toe geleid dat Achmea haar inkoopbeleid gewijzigd heeft.

Petra Meijer Zorginkoper VV&T Achmea Zorgkantoren

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.