Ga direct naar de content

Om de klant zo min mogelijk hinder van de transitie in de ouderenzorg te laten ondervinden, is oprechte samenwerking tussen verschillende disciplines nodig. Zorgprogramma’s zijn een middel om verschillende disciplines in de zorg bij elkaar te brengen. Als je dat doet, zie je waar de dubbelingen en hiaten zitten in het zorgaanbod. Want een zorgprogramma is meer dan het aan elkaar plakken van protocollen. Je moet de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dat is een zoekproces. Eén waaraan Petra, dankzij de Master Management en Innovatie, een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Max Bijwaard manager VV&T Achmea

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.