Ferdie Migchelbrink

Docent Master Leren en Innoveren

Expertise: Praktijkgericht onderzoek & participatief actieonderzoek, coachen & begeleiden. De rode draad in mijn professionele leven is het verbinden van kennis en handelen. Eerst als leraar maatschappijleer en werkend met methoden als groepswerk en supervisie, later met het doen van praktijkgericht onderzoek en participatief actieonderzoek.

Ik laat mij in leven en werk zoveel mogelijk leiden door de volgende opvatting: “de voortdurende combinatie van aandacht voor het resultaat, het welbevinden van de betrokken personen en de kwaliteit van interactie leidt tot levend leren en duurzaam onderzoek”

Na en tijdens zijn studies sociologie, andragogie, en supervisiekunde werkte Ferdie 35 jaar in verschillende Bachelor-, Post-Bachelor en Masteropleidingen in het HBO. Aanvankelijk als docent en onderwijsontwikkelaar, vanaf 1990 ook als senior onderzoeker en projectleider contractonderzoek. Ferdie heeft naast zijn docentschap een zelfstandige praktijk voor coaching en advies inzake methodologie en didactiek van praktijkgericht onderzoek en participatief actieonderzoek (Ferdie Migchelbrink Consultancy). 

 

 

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.