Menu Zoeken English

De Master Design is toegankelijk voor ontwerpers uit alle creatieve disciplines, die middels deze masteropleiding hun beroepskennis willen vergroten, verdiepend design research willen doen en hun entrepeneurschap willen verstevigen. Daarnaast zijn mensen met een 'ontwerpgerelateerde' beroepspraktijk welkom. Een vereiste is dat de kandidaat minimaal drie jaar werkzaam is in een voor de Master Design relevante beroepspraktijk.

Belangrijke uitgangspunt is dat de kandidaat ontwerpend onderzoek wil doen naar een onderwerp dat van betekenis kan worden voor het eigen beroepsveld en eventueel daarbuiten. Indien de kandidaat geen ontwerper is, kan in een competentie-assessment de affiniteit met designprocessen aangetoond worden en in het toelatingsgesprek de motivatie verhelderd worden.

Toelaatbare bachelordiploma's zijn onder meer: Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Engineering (BEng), Bachelor of Design (BDes) en Bachelor of Fine Arts (BFA).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.