Minors

Kies je eigen richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Branding

De media en methodieken waarmee individuen en organisaties hun identiteit communiceren veranderen. Nieuwe strategieën ten aanzien van marketing, communicatie en design voor bijvoorbeeld branding, citymarketing of profilering zijn noodzakelijk. Binnen Branding staan onderzoek, vormgeving en strategieontwikkeling centraal.

Service Design

Door de dialoog tussen gebruikers en ontwerpers over gedrag, verlangen en motivatie te versterken, verhoog je binnen Service Design de kwaliteit van interactie, product of service. Deze methodieken worden gebruikt om een beleving voor de gebruikers te creëren.

Public/Private

De vervaging van de grenzen tussen o.a. het virtuele en het fysieke, het publieke en het private, en nog veel meer spanningsvelden, genereren nieuwe perspectieven op eigenaarschap en uitwisseling. Dat vraagt om nieuwe zienswijzen over hoe je intervenieert in, en vormgeeft aan de publieke en private ruimte (Public & Private).

Open Design

Open Design werkt met een participatieve ontwerpmethode waarin de gebruiker wordt uitgenodigd om het ontwerp te modificeren; hierdoor wordt design een dynamisch proces. Designers kunnen hun ontwerp op een 'open source' manier met iedereen delen.

New Frontiers

New Frontiers exploreert onontgonnen afzetgebieden. Het gaat om 'tegenwoordigheid van geest': de alerte student onderkent een potentieel dat zijn bedrijvigheid internationale schwung verleent.

Hacking

Bij Hacking creëer je een verandering in het bewustzijn. Hacken is het vinden van toepassingen die niet door de maker van een systeem zo bedoeld zijn. Complexiteit speelt hierbij geen rol; integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur.

Gamification

Binnen het vraagstuk Gamification houden we ons bezig met het toepassen van spel-ontwerpprincipes in niet-spelgerelateerde situaties. Het doel daarbij is om de activiteit, motivatie en betrokkenheid van de doelgroep te verhogen.

Digital Craft

Digital Craft gaat over het maken en het heruitvinden van de werktuigen van het maken. Het gaat over het combineren van analoge en digitale technologie, en de relatie tussen deze twee.

Cultural Diversity

Cultural Diversity richt zich op de gewaarwordingen en gedragingen van (groepen van) mensen die zich in hun grootstedelijke context in uiteenlopende registers (leefpatroon, kunst, religie) als 'plaatselijke wereldburgers' manifesteren.

Data Design

Data Design richt zich op het zoeken van betekenis in grote hoeveelheden gegevens, en het vertalen van deze betekenis naar een goed communicerend verhaal voor een doelgroep.

Critical Studies

Critical Studies beweegt zich nadrukkelijk op meta-niveau. Hier staat de legitimiteit van fundamentele zaken ter discussie, zowel in theoretisch (begripsmatig) als in praktisch (operationeel) opzicht.

Sustainability

Het toenemend tekort van natuurlijke grondstoffen, de veranderende economieën en groeiende wereldbevolking vragen om een reorganisatie van de wijze waarop we produceren, transporteren en consumeren. Binnen Sustainability onderzoek je de wijze waarop je dat proces kunt vormgeven en beïnvloeden.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.