Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor studiejaar 2018-2019 is niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2018 kun je je aanmelden voor 2019-2020. Let op! Voor studiejaar 2019-2020 geldt geen selectieprocedure (numerus fixus) meer. De aanmeldprocedure voor 2019-2020 vind je hier vanaf augustus 2018.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2018-2019 maximaal 500 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2018 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2017.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of voor je mbo-V (of ander mbo-diploma) óf als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/wvo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Het aantal studenten dat de opleiding Verpleegkunde wil volgen, groeit. Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en voldoende stageplekken aan te kunnen bieden, zijn in studiejaar 2018-2019 daarom maximaal 500 plaatsen beschikbaar. 

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde ‘selectiecriteria’ die hieronder beschreven staan. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

 1. Motivatie ten aanzien van de beeldvorming van het beroep. Dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past en of jouw beeldvorming over het beroep overeenkomt met de praktijk;
 2. Je studievaardigheden. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen;
 3. Schriftelijke en mondelinge communicatie. Dit zegt iets over de wijze waarop je met mensen omgaat en de wijze waarop je je verslaglegging vastlegt. Dit zijn twee belangrijke vaardigheden die je nodig hebt om als verpleegkundige aan het werk te kunnen.
 4. Je rekenkundige vaardigheden. Dit is belangrijk omdat je medicijnen moet oplossen, verdunnen en toedienen. Hierbij mag je geen fouten maken;
 5. Je inlevingsvermogen. Dit is belangrijk omdat je met mensen gaat werken die een zorgvraag hebben;
 6. Je integriteit. Dit is van belang omdat je als verpleegkundige een beroepsgeheim hebt. 

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2018-2019 bestaat uit 2 onderdelen. Je kunt voor deze 2 onderdelen samen in totaal maximaal 10 punten (= 100%) halen.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel vindt een week voorafgaand aan de dag dat je naar Hogeschool Rotterdam komt plaats. Dit onderdeel maak je thuis en bestaat uit de startmeter en een motivatiebrief.

De startmeter is een digitale vragenlijst. Deze gaat over jouw persoonlijke situatie en motivatie en zegt daarmee iets over hoe goed de opleiding bij jou past.

Daarnaast schrijf je een motivatiebrief van maximaal een half A4 waarin je aangeeft op welke wijze jij jezelf ziet als verpleegkundige, in de praktijk en waarom deze studie volgens jou bij je past. Wat je opschrijft (in correct Nederlands) zegt iets over je zelfbeeld en zelfreflectie, en je beeld van de opleiding en het beroep. Dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past.

Voor deze ronde kun je maximaal 2 punten (20%) van het totaal aantal punten behalen, waarvan 1 punt voor de startmeter en 1 punt voor de motivatiebrief.

Onderdeel 2

Alleen wanneer je onderdeel 1 hebt afgerond, kun je deelnemen aan onderdeel 2. Dit tweede onderdeel bestaat uit twee opdrachten en vindt plaats op Hogeschool Rotterdam. Je bereidt dit onderdeel thuis voor. Deze ronde vindt plaats op zaterdag 17 februari 2018.

Opdracht 1: meerkeuzetoets

Je krijgt een meerkeuzetoets over onder andere gezondheidsrecht, anatomie en medisch rekenen. Als voorbereiding bekijk je hiervoor thuis een digitaal college en bestudeer je stof die je toegestuurd krijgt.

Met deze toets worden je studie- en rekenkundige vaardigheden getest. Het gebruik van een rekenmachine tijdens de toets is toegestaan.

Opdracht 2: groepsgesprek

Je krijgt een groepsgesprek met maximaal 12 studenten onder leiding van een docent en een student Verpleegkunde. Je krijgt een korte film te zien waarna vragen gesteld worden. De docent beoordeelt aan de hand van een scorelijst hoe je aankijkt tegen de situatie. Deze opdracht zegt iets over je inlevingsvermogen, integriteit en je communicatieve vaardigheden.

Voor dit onderdeel kun je maximaal 8 punten (80%) van het totaal aantal punten behalen, waarvan 4 punten voor de toets en 4 punten voor het groepsgesprek.

Accepteer je aangeboden plaats tijdig in Studielink!

Op 15 april 2018 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2018.
 • De selectieprocedure vindt plaats in februari 2018.
 • Op 15 april 2018 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus 2018-2019'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.