Ga direct naar de content

Trade Management gericht op Azië voltijd

Vierjarige bachelor, naar keuze in Nederlands of Engels, start in september

De opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) leidt je op voor sleutelposities in de internationale handel gericht op Azië, met name China, Indonesië, Japan en Maleisië.

Zakendoen met Azië op de internationale handelsmarkt is een interessante, maar stevige uitdaging. Het handelsverkeer met Azië wordt steeds belangrijker, dus zijn er specialisten nodig die goed in staat zijn om deze uitdaging aan te gaan. Je verdiept je in de enorme diversiteit van andere culturen en je leert omgaan met maatschappelijke en culturele verschillen met als doel handelsbetrekkingen aan te knopen met zakenpartners wereldwijd. Je legt graag nieuwe contacten. Je bent ondernemend en kunt je goed en snel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Naast het Engels wil je ook een Aziatische taal leren. Als je jezelf in dit profiel herkent, dan is deze opleiding iets voor jou.

Naast begrippen als ondernemersstrategie, marketing, economie, crosscultural management en trends in marketing krijg je bij de opleiding TMA ook vaardigheden als verkooptechnieken en onderhandelen. Een studie- en stageperiode gedurende twee semesters (een jaar) in Azië zijn verplichte onderdelen van de opleiding.

Deze opleiding is onderdeel van de Rotterdam Business School.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Trade Management gericht op Azië voltijd

  Een kijkje in de keuken van Trade Management gericht op Azië

  Speel video

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 3.8
  Landelijk gemiddelde 3.8
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 168
  Landelijk gemiddelde 118
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 12-18
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 60%
  Landelijk gemiddelde 57%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 16%
  Landelijk gemiddelde 19%
  doorstuderen
  Deze opleiding 20%
  Landelijk gemiddelde 20%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 33%

  Toelichting vanuit de opleiding

  Studenten ervaren de opleiding als relevant, waarbij de internationale component goed tot uitdrukking komt in de vaak vanuit diverse nationaliteiten samengestelde klassen. De sfeer op de opleiding wordt door studenten hoog gewaardeerd.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken, je stageplaatsen, een Aziatische taal en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

  Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

  Taal van het onderwijs en keuze voor Aziatische taal

  Deze opleiding wordt in de volgende varianten aangeboden:

  • Jaar 1 t/m 4 in het Nederlands of
  • Jaar 1 t/m 4  in het Engels

  Bij je aanmelding in Studielink kun je aangeven welke variant je wilt volgen.

  Let op! Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt deze opleiding uitsluitend in het Engels aangeboden.

  Aziatische talen

  • Bij de Nederlandstalige variant van deze opleiding kun je Mandarijn, Indonesisch of Japans kiezen als Aziatische taal.
  • Bij de Engelstalige variant van deze opleiding kun je alleen Mandarijn of Japans kiezen als Aziatische taal.
  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is bedoeld als oriëntatie op studie en beroep. In het eerste en tweede kwartaal ben je bezig met projecten die vooral gericht zijn op het 'Zakendoen met Azië' en het vinden van een Nederlandse markt voor een Aziatisch product. In het derde kwartaal voer je een praktijkopdracht uit, waarbij je een bestaand bedrijf analyseert op de aspecten management en organisatie. Je sluit het eerste jaar af met het opzetten van een virtuele Trade Company waarbij je concurreert met andere groepen studenten.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar richt je samen met andere studenten je eigen internationale onderneming op, die je na 3 kwartalen ook weer liquideert, als het meezit met winst. In het laatste kwartaal loop je een oriënterende stage. Het derde jaar staat in het teken van je minor en een halfjaar studie in het buitenland. Aansluitend op die studieperiode ga je later in hetzelfde land stage lopen. Het laatste halfjaar van je opleiding besteed je aan je afstudeerproject bij een bedrijf dat zaken doet met Azië.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. De opleiding Trade Management gericht op Azië kent twee stageperiodes. In beide gevallen kun je zelf je stage kiezen. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Je loopt stage in Azië in het land van je taalkeuze, gedurende vier maanden, in het vierde studiejaar.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Rick Goos zijn stage bij het cargoservicesbedrijf Send from Bali ervaart.

  Specialisatie

  In de eerste helft van het derde jaar staat de specialisatie Exporteren naar Azië op het programma. Je voert dit project uit voor een bestaand bedrijf. De opleiding helpt je op weg met vakken als recht, strategische marketing en brancheanalyse.

  Afstuderen

  Het laatste halfjaar van je opleiding besteed je aan je afstudeerproject, waarbij je een adviesrapport uitbrengt dat onder meer crossculturele aspecten aan de orde stelt.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen les per week
  18 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Business Administration (BBA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als trade manager ben je een beroepsbeoefenaar die op managementniveau functioneert met hoofdzakelijk commerciële verantwoordelijkheden. De activiteiten vinden plaats binnen bedrijven, instellingen en instituten of bij de overheid in Azië of Nederland. In het laatste geval mag je Azië of bepaalde landen/regio’s in Azië onder je verantwoordelijkheden rekenen. Na het afronden van de opleiding kun je zelfstandig ondernemer worden of bijvoorbeeld één van de volgende functies in het bedrijfsleven bekleden:

  • Regiomanager
  • Export- of Importmanager
  • Sales Manager/Commercieel Manager
  • Accountmanager
  • Overheidsfunctie (ambassade, consulaat, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken)
  • Consultant/Adviseur

  De belangrijkste probleemgebieden waar je mee om kunt gaan, kunnen van land tot land variëren, maar zijn veelal: het omgaan met taal- en cultuurverschillen, besluitvorming in onderhandelingen (cultuur, waarden/normen), de omgang met lokale zakelijke partners (verwachtingspatroon, type management, investeringen en risico’s hierbij), logistieke knelpunten bij handelsverkeer over lange afstanden, problemen met kwaliteit van processen en producten als gevolg van verschillende culturele opvattingen.

  Doorstuderen

  Veel studenten beginnen met werken gelijk na het behalen van hun bachelor diploma. Studenten kunnen er ook voor kiezen om verder te studeren in een masteropleiding. Relevante masters zijn bijvoorbeeld de Master in Finance and Accounting, Master in Consultancy and Entrepreneurship of Master in Logistics Management.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.