Ga direct naar de content
Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Wil je werken aan de ruimtelijke inrichting van een buurt, stad of regio? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling met de differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie iets voor jou.

De opleiding richt zich op de ontwikkeling, inrichting en het gebruik van de ruimte en de gebouwde omgeving. Hierbij is aandacht voor vraagstukken die te maken hebben met bijvoorbeeld de woon- en werkomgeving, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimte voor recreatie en natuur, de toename van verstedelijking enerzijds en krimpgebieden met leegstand anderzijds. De internationale ontwikkelingen en de stagnerende economische groei zetten nieuwe ontwikkelingen in gang, die ook een ruimtelijke vertaling nodig hebben.

Hoe kunnen we de ruimte zo goed mogelijk gebruiken zodat we een duurzame en leefbare samenleving krijgen voor nu en in de toekomst? Dat kan door creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken. Dit is de uitdaging voor planologen en stedenbouwkundig ontwerpers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Dit kan als ontwerper, adviseur, ontwikkelaar of onderzoeker. Tegenwoordig wordt voor de planoloog of stedenbouwer de rol van procesmanager en regisseur steeds belangrijker. Was je eerder vooral bezig met het ontwerpen van iets nieuws, nu gaat steeds meer om van het bestaande iets nieuws te creëren.

Voor onze opleiding is de regio Rotterdam met zijn innovatieve haven een belangrijke inspiratiebron. Echter de kennis en vaardigheden die je opdoet, kun je straks ook buiten de regio of zelfs internationaal inzetten.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Proef de sfeer

  Bij Ruimtelijke Ordening en Planologie
  Speel video

  Ashwin over Ruimtelijke Ordening en Planologie

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 21-05-2015 Meer info
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 3.8
  Landelijk gemiddelde 3.8
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 73
  Landelijk gemiddelde 51
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk gemiddelde 12-18
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 73%
  Landelijk gemiddelde 65%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 53%
  Landelijk gemiddelde 52%
  doorstuderen
  Deze opleiding 28%
  Landelijk gemiddelde 22%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 62%

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan.

  Later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een 'echte' opdrachtgever. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen door middel van keuzevakken, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

  Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je een goede indruk van het brede vakgebied en de mogelijke beroepen. Je krijgt vakken die jou de benodigde basis geven om het vakgebied onder de knie te krijgen en je past dit toe in praktijkgerichte projecten. Het opdoen van kennis en vaardigheden gaat hand in hand. In dit jaar gaat het om vakken als Mobiliteit, Handtekenen, Presenteren en Vergaderen, Stadshistorie en Ontwerpen van pleinen en parken.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens het eerste jaar en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied van je opleiding. In de projecten ga je aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Onderwijs in de vorm van beroepsgerichte cursussen en trainingen geven je de informatie en vaardigheden die je nodig hebt bij het maken van producten voor opdrachtgevers. In het derde en vierde jaar ga je je specialiseren door een (internationale) stage, het volgen van een door jou gekozen minor en het uitvoeren van een afstudeerproject.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

  Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Stage lopen

  In het 3e jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Lucienne Batenburg haar derdejaars stage bij Kuipercompagnons Rotterdam ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, in opdracht van een bedrijf.

  Internationale mogelijkheden

  Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Het contact met andere landen en culturen is inspirerend en verbreedt je blik op de wereld. Wat wij in Nederland heel normaal vinden, wordt in andere landen heel anders geregeld. In Singapore bijvoorbeeld wordt heel anders omgegaan met het samengaan van oud en nieuw. Een gigantisch nieuw appartementencomplex kan daar pal naast kleine winkels met woningen erboven staan in de oude Chinese wijk. Om dit soort verschillen zelf te ervaren en ervan te leren, worden door de opleiding ieder jaar excursies naar het buitenland georganiseerd.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Honoursprogramma

  Binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie is het mogelijk om deel te nemen aan het Honoursprogramma. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die iets extra’s uit de studie willen halen.

  Het Honoursprogramma doe je naast je bachelorprogramma en is alleen weggelegd voor echte doorzetters. Het versterkt je ontwikkeling in het vakgebied door middel van projecten op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Rond jij als 'excellent student' dit programma succesvol af dan krijg je op je diploma de eervolle vermelding 'Honours Degree'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen school per week
  22 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Voor de planologisch ingenieur wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen communiceren. Je werkt in complexe projecten samen met diverse partijen zoals architecten, adviseurs, projectontwikkelaars, gemeentes en burgers die allen een eigen belang hebben. Je weet om te gaan met maatschappelijke veranderingen en de diversiteit in bevolkingssamenstelling en je houdt rekening met de effecten van sociale media op locatiewensen van bedrijven. Daarnaast kun je goed omgaan met civieltechnische en financiële zaken. Dit alles weet je met goed onderbouwde plannen, ontwerpen en overtuigende presentaties 'in kaart te brengen'. In Rotterdam en omgeving is er vraag naar ingenieurs die de ruimte weten vorm te geven. Je vindt ze bij stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus, grote en kleine gemeenten, provincie en het Rijk, woningcorporaties, projectontwikkelaars en op vele andere werkplekken.

  De differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Rotterdam leidt je op tot stedenbouwkundig ontwerper én planoloog.

  Doorstuderen

  Na je bacheloropleiding kun je aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst van Hogeschool Rotterdam verder studeren in de masterrichting Stedenbouw. Je wordt dan opgeleid tot stedenbouwkundige. Afgestudeerden krijgen het diploma Master of Urbanism (M Urb). Ook kun je kiezen voor één van de masteropleidingen Planologie aan de universiteit Utrecht of Amsterdam of Stedenbouw van de TU Delft. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2014

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Academieplein

  G.J. de Jonghweg 4 - 6 3015 GG Rotterdam

  RDM-Campus is de tweede locatie waar je les kan hebben. RDM-Campus is een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de oude werf van de RDM. Onder het motto Research, Design & Manufacturing werken onderwijs en bedrijven hier samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie (Building, Moving & Powering).

  RDM Rotterdam

  RDM-kade 59 3089 JR Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Watermanagement voltijd

   De Rotterdamse watermanager wordt opgeleid voor het managen van stedelijk water. Je werkt aan een veilig en duurzaam watersysteem in de stad.

  • Bouwkunde voltijd

   Wil jij weten hoe gebouwen worden ontworpen en gebouwd? Dan is de opleiding Bouwkunde van Hogeschool Rotterdam iets voor jou.

  • Civiele Techniek voltijd

   Wil jij bruggen, vliegvelden, dijken en sluizen bouwen? Houd jij Nederland droog? Dan is de opleiding Civiele Techniek van Hogeschool Rotterdam iets voor jou!

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.