Minors

Kies je richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Ontwerpen stedenbouw

Je leert verschillende belangen op een evenwichtige wijze tot een samenhangend stedenbouwkundig ontwerp uitwerken. Deze minor kan je voorbereiden op een masteropleiding aan bijvoorbeeld de Academie van Bouwkunst.

Infrastructuur en mobiliteit

Een goed geolied mobiliteitssysteem is de 'bloedsomloop' van ons land: het is van levensbelang voor een complexe samenleving als de onze. De infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen) die daarvoor nodig is, kost veel ruimte en geld. Bovendien heeft het vaak negatieve effecten op de leefomgeving.

Om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken, zijn goed opgeleide, zelfkritische professionals nodig. Professionals die in staat zijn om in een multidisciplinair team gezamenlijk een onderzoek op te zetten en uit te voeren.

In deze minor werk je in projectgroepen samen met studenten van verschillende studierichtingen aan actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio Rotterdam - Den Haag. In die projecten is het opzetten van een goed onderzoek net zo belangrijk als het maken van het ontwerp. Daarbij maak je gebruik van kennis die je opdoet in cursussen en trainingen. In deze minor leer je:

  • een verkeerskundig onderzoeksproject op te zetten;
  • een infrastructuurproject te zien in de context van het totale netwerk en van ruimtelijke ontwikkelingen;
  • de achtergronden van mobiliteit (zoals vervoer- en routekeuze) te begrijpen;
  • hoe je toekomstige verkeersstromen kunt voorspellen;
  • hoe verkeersstromen zich gedragen, hoe ze worden gemanaged en hoe files ontstaan;
  • analyses uit te voeren van openbaar vervoersystemen;
  • een duurzame en veilige infrastructuur te ontwerpen als onderdeel van de openbare ruimte.

Met deze specialisatie kun je o.a. terecht bij ingenieursbureaus, bij verkeerskundige en stedenbouwkundige bureaus, maar ook bij diverse overheidsintanties (bv. Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat).

Projectontwikkeling Vastgoed

Deze internationale minor zorgt dat je zowel letterlijk als figuurlijk je grenzen verlegt. Je ontwikkelt internationale en culturele basisvaardigheden. Je verkent mogelijkheden om een concrete bijdrage te leveren aan internationale duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding

Waterbouw

Deze minor besteedt aandacht aan kustverdediging, landaanwinning, stedenontwikkeling, irrigatie en dijken.

Transitie in de Delta

Deze minor richt zich op gebiedsontwikkeling, klimaatveranderingen, onderzoeksvaardigheden, ruimtelijk onderzoek, water en ruimte.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.