Menu Zoeken English

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor studiejaar 2019-2020 is niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2019 kun je je aanmelden voor 2020-2021. Per studiejaar 2020-2021 geldt voor deze deeltijdopleiding geen numerus fixus meer.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2019 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2019-2020 maximaal 25 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, heb je een DigiD nodig. Als je nog geen DigiD hebt, dan kun je deze aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2019 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf oktober 2018.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. 

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om maximaal 25 studenten toe te laten tot de deeltijdopleiding Medische Hulpverlening. Met dit aantal studenten houden wij de uitvoering van het onderwijs beheersbaar zodat wij de kwaliteit van de opleiding kunnen borgen. Daarnaast kunnen wij door middel van de selectieprocedure de motivatie meten voor de transitie naar medisch hulpverlener en inschatten wat de groeipotentie van de hbo-vaardigheden is.

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 1. Je motivatie voor de opleiding. Dit zegt iets over hoe goed de opleiding bij jou past.
 2. Je Engelse vaardigheden. De onderzoeksliteratuur is veelal in het Engels. Het is daarom belangrijk dat je begrijpend Engels kunt lezen.
 3. Je studievaardigheden. Dit zegt iets over hoe goed je de studie kan doorlopen.

De selectieprocedure voor 2019-2020 bestaat uit 2 onderdelen.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel bestaat uit meerdere opdrachten en vindt plaats in februari 2019. Dit onderdeel doe je op Hogeschool Rotterdam.

Opdracht 1: Startmeter
Voorafgaand aan de dag dat je naar Hogeschool Rotterdam komt, maak je thuis de Startmeter. Dit is een digitale vragenlijst, waarmee we je motivatie meten volgens de criteria:

 • Analyseren en reflecteren, als algemene competenties
 • Onderzoeken en sturen op eigen ontwikkeling, als opleidingsspecifieke competenties
 • Intrinsieke motivatie gericht op prestatie, als leercompetenties
 • Betekenisgerichte leerstijl

Je kunt hiervoor maximaal 54 punten halen.

Opdracht 2: Toets Engels
Met de toets Engels worden je Engelse vaardigheden getoetst. Deze toets wordt afgenomen aan de hand van een Engels artikel. Je krijgt hierover meerkeuzevragen. Je kunt voor deze toets maximaal 10 punten behalen.

Opdracht 3: Toets studievaardigheden
Met deze toets testen we je studievaardigheden en wordt gekeken of je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden. Je kunt hiervoor maximaal 10 punten behalen.

Onderdeel 2

Het tweede onderdeel bestaat uit een motivatiegesprek en vindt plaats in maart 2019. Dit onderdeel doe je op Hogeschool Rotterdam.

 In deze ronde ligt de nadruk op je motivatie. Je voert hiervoor een gesprek met een docent van de opleiding op basis van de resultaten van de startmeter. Je wordt in dit gesprek beoordeeld op je presentatievaardigheden, je zelfbeeld/zelfreflectie, je beeld van de opleiding en het beroep. Hiervoor kun je maximaal 25 punten behalen. Deze score wordt opgeteld bij de behaalde score uit ronde 1.

Op 15 april 2019 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2019.
 • De selectieprocedure vindt plaats in februari en maart 2019.
 • Op 15 april 2019 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.