Menu Zoeken English

Medische Hulpverlening deeltijd

Tweejarige bachelor in het Nederlands, start in september

Deze opleiding is ook beschikbaar in: voltijd

Werk je in de acute zorg als verpleegkundige op de ambulance, SEH of interventiecardiologie en wil jij jezelf ontwikkelen tot bachelor medisch hulpverlener? Dan is deze opleiding iets voor jou!

De gezondheidszorg verandert en vraagt om hoger en breder opgeleide professionals. Als medisch hulpverlener voer je zelfstandig medisch ondersteunende taken uit. Je krijgt te maken met stressvolle en complexe situaties die vragen om een flexibele en doordachte aanpak. Evidence based practice en klinisch redeneren zijn hierin essentiële vaardigheden.

Na je studie ben je in staat om binnen het werkveld van de medisch hulpverlener, onder supervisie, diagnostisch onderzoek te verrichten, diagnoses te stellen en therapeutisch te handelen. Je levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen jouw beroep en werkt met de nieuwste medische technologieën.

Als afgestudeerd medisch hulpverlener oefen je een nieuwe functie uit. Dat brengt je in een unieke positie die vraagt om visie, een pioniersaanpak en doorzettingsvermogen.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure (numerus fixus). Aanmelden is mogelijk van oktober tot uiterlijk 15 januari. 

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Medische Hulpverlening deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Tijdens het eerste jaar van deze opleiding verdiep je je door middel van theorie en praktijk op het brede werkveld van de medisch hulpverlener. 

  De nadruk ligt dit jaar op het opdoen van hbo-vaardigheden zoals evidence based practice, klinisch redeneren en professionaliseren. Hierbij starten we de transformatie van verpleegkundige naar medisch hulpverlener op hbo-niveau. Aan de hand van onder andere casuïstiek werk je interprofessioneel samen op het gebied van medische hulpverlening, ondersteund met werk- en hoorcolleges om de basisvaardigheden te ontwikkelen. 

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar ligt de nadruk op het volgen van een minor en het afstuderen. De minoren zijn zodanig ingericht dat je kennis op andere vakgebieden verbreed wordt en tegelijkertijd meer onderzoeksvaardigheden en kennis krijgt aangeboden. Ook loop je hier een stage in een ander vakgebied. 

  Het tweede jaar wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek en eindassessment. Hierbij word je getoetst op het volledige eindniveau van het competentieprofiel van de bachelor Medisch Hulpverlening. 

  Werk en studie

  Omdat de opleiding in deeltijd wordt gegeven, volg je een intensief programma waarbij je werk en studie combineert. De ontwikkeling van je competenties toon je aan in de beroepspraktijk, in je eigen instelling. De opdrachten die je voor je studie moet doen werk je deels uit op je eigen werkplek. Op die manier kun je de transformatie van verpleegkundige naar medisch hulpverlener daar vorm gaan geven. Voor de breedte van je competentieontwikkeling is het goed als je tijdens een deel van de opleiding een andere plek werkt dan je reguliere werkplek, dit wordt vormgegeven tijdens de (zelf te regelen) stages. 

  De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Aan een deel van je opleiding kun je je eigen invulling geven. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Minors

  In het laatste jaar van je studie volg je een minor. Hierin doe je verbredende en verdiepende kennis op binnen het vakgebied van de medisch hulpverlener met een grote nadruk op kennis en wetenschap. 

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
  1 dag les per week
  12 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepsbeeld

  Als medisch hulpverlener op bachelorniveau ben je werkzaam binnen een specifiek domein van medische hulp- en dienstverlening. Deze domeinen bevinden zich vooralsnog in de acute-, interventie- en diagnostische zorg. De kern van het beroep is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt in kaart brengen (aan de hand van klinisch redeneren) en bewaken en medisch ondersteunend handelen volgens de (evidence based) richtlijnen. Concreet behoren het onderzoeken, monitoren, behandelen, begeleiden van en communiceren met patiënten tot de taken van de medisch hulpverlener. Het gaat hier om alle patiëntencategorieën die binnen het door jou gekozen domein vallen. 

  Als medisch hulpverlener werk je in directe samenwerking met onder andere medisch specialisten, arts-assistenten, physician assistants, verpleegkundig specialisten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en paramedici. Je gaat daarbij uit van de geldende protocollen en richtlijnen en denkt hierin kritisch na. De ambulance hulpverlening is hierop een uitzondering, want daar werk je zelfstandig volgens het geldende Landelijk Protocol Ambulancezorg. Kijk voor meer informatie over het beroep van medisch hulpverlener op www.nvbmh.nl 

  Doorstuderen

  Na de opleiding Medische Hulpverlening kun je een masteropleiding gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de masteropleiding Physician Assistant (PA), die Hogeschool Rotterdam aanbiedt. Deze master sluit goed aan op de bachelor Medische Hulpverlening.

  Ook kun je verder gaan met een masteropleiding aan de universiteit, zoals Zorgmanagement of Gezondheidswetenschappen.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.