Management in de Zorg deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Hogeschool Rotterdam heeft de intentie de instroom van nieuwe studenten bij de bachelor Management in de Zorg stop te zetten. Aanmelden voor de tweejarige Associate degree blijft wel mogelijk.

In september 2018 kun je voor de laatste keer starten in het derde jaar van de bacheloropleiding. Je komt hiervoor in aanmerking als je de Associate degree Management in de Zorg succesvol hebt afgerond óf als je op basis van een assessment direct in het derde jaar van de bachelor kunt instromen (maatwerkroute).

Als je in het eerste jaar wilt starten óf op basis van een assessment in het tweede jaar kunt starten, kan dat alléén bij de tweejarige Associate degree (Ad). Doorstroom naar de bachelor Management in de Zorg is daarna niet meer mogelijk. Als je na het afronden van de Ad naar een bachelor wilt doorstromen, bekijken we op basis van jouw wensen en capaciteiten samen wat de mogelijkheden zijn.

Met de Associate degree Management in de Zorg kun je aan de slag met jouw leiderschapskwaliteiten in de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Deze 2-jarige hbo opleiding is gericht op alle aspecten van operationeel leidinggeven zoals het coachen van collega’s en het coördineren van de werkzaamheden binnen jouw werkeenheid. Daarnaast kun je verbetervoorstellen doen met betrekking tot processen van cliënten, afnemers en aanbieders. 

Let op! Je kunt je niet meer aanmelden voor het eerste jaar van de bachelor. Meld je aan voor de Associate degree Management in de Zorg.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Programma

De deeltijdopleiding Management in de Zorg is verdeeld in twee overzichtelijke periodes van twee jaar:

  1. de deeltijd Associate degree Management in de Zorg (jaar 1 en 2) en
  2. de deeltijd bachelor Management in de Zorg (jaar 3 en 4)

Let op! Hogeschool Rotterdam heeft de intentie de instroom van studenten bij de bacheloropleiding Management in de Zorg stop te zetten. In september 2018 kun je voor de laatste keer starten in het derde jaar van de bacheloropleiding. Je komt hiervoor in aanmerking als je de Associate degree Management in de Zorg succesvol hebt afgerond óf als je op basis van een assessment direct in het derde jaar van de bachelor kunt instromen (maatwerkroute). 

Als professional in de zorg, welzijn of dienstverlening ben je onderdeel van een team. Het is mogelijk dat je alleen maar onderdeel bent van een team, maar het kan ook zijn dat je medewerkers aanstuurt of je bezighoudt met beleidsmatige werkzaamheden. Tijdens de opleiding leer je de grondbeginselen van management en ontwikkel jij je eigen competenties op het gebied van leiderschap. In het programma is aandacht voor de grote trends in zorg en welzijn; samenwerking binnen de zorgketen, persoonlijk leiderschap in het team en de implementatie van nieuwe technieken en processen. De opleiding Management in de Zorg heeft haar onderwijs ingericht met behulp van Werkplekleren. Dat betekent dat je eens in de week begeleide lessen, trainingen en workshops krijgt rond een thema. Hierna kun je snel aan de slag en gebruik je je eigen werkomgeving als uitgangspunt. In het uitwerken van je praktijkopdrachten krijg je veel persoonlijke begeleiding en coaching.

Eerste en tweede jaar

De eerste twee jaar volg je de Associate degree (Ad) Management in de Zorg. Het programma vind je daarom op de opleidingspagina van de Ad.

Wanneer je al een leidinggevende functie hebt, kunnen we kijken of een maatwerkroute mogelijk is. Meer informatie vind je bij de toelatingsvoorwaarden.

Derde en vierde jaar

In het derde jaar, in de bachelor, staan strategie en beleid, ondernemen en internationalisering op de agenda. Hierbij ontwikkel je een bredere visie en helikopterview om efficiënt te kunnen managen. In het vierde en laatste jaar van de bachelor volg je een minor en studeer je in een half jaar af. Je verricht hierbij een praktijkgericht onderzoek en rondt dit af met een assessment.

Let op! Hogeschool Rotterdam heeft de intentie de instroom van studenten bij de bacheloropleiding Management in de Zorg stop te zetten. In september 2018 kun je voor de laatste keer starten in het derde jaar van de bacheloropleiding. Je komt hiervoor in aanmerking als je de Associate degree Management in de Zorg succesvol hebt afgerond óf als je op basis van een assessment direct in het derde jaar van de bachelor kunt instromen (maatwerkroute). 

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. Omdat je de eerste twee jaar de Associate degree Management in de Zorg volgt, vind je de exacte werkeisen voor jaar 1 en 2 bij de toelatingsvoorwaarden van de Ad.

In het derde en vierde jaar volg je de bachelor. De werkeisen voor de bachelor vind je bij de toelatingsvoorwaarden van de bachelor.

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Minor Oud in eigen huis

Nooit eerder werden zoveel mensen zo oud. Nu al is één op de vier 65-plussers 80 jaar of ouder, in 2050 zullen dat er twee op de vijf zijn. Het aantal ouderen met gezondheidsproblemen en zorgvragen zal de komende decennia blijven toenemen. De trend is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om dat mogelijk te maken is er nog heel wat denkwerk en creativiteit nodig bij het oplossen van een aantal problemen. De minor 'Oud in eigen huis' is een minor voor studenten die mee willen denken over zorg en diensten aan thuiswonende ouderen met gezondheidsproblemen, een terrein waar innovatie en visieontwikkeling nodig is.

Minor Zorg voor kind en jeugd met specifieke zorgbehoefte

De jeugd is de gezondste leeftijdsgroep binnen onze samenleving. Maar tegelijkertijd is de jeugd ook kwetsbaar. De  Raad voor Volksgezondheid wil de focus op ziekte en gezondheid verschuiven naar gedrag en gezondheid. Dit vraagt nogal wat van kinderen en jongeren met een beperking. En van de zorgprofessionals die met deze kinderen en jongeren werken. Om kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften te kunnen helpen bij het bevorderen van hun zelfmanagement, participatie, empowerment en transitie wordt er nogal wat van je verwacht. Deze minor daagt je uit hier mee aan de slag te gaan.

Minor Verslavingszorg

Overmatig middelengebruik is geen uitzondering en komt vaak voor. Ook in jouw toekomstige beroepspraktijk werk je met mensen met verslavingsproblematiek. Als je interesse hebt in de oorzaken en gevolgen van verslavingsproblematiek dan is deze minor een echte uitdaging. Je bestudeert verslaving door de jaren heen.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
1 dag les per week
12 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Health (B Health) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

In de zorg en welzijn is een groeiende behoefte aan mensen met authentiek leiderschap. Medewerkers en leidinggevenden in instellingen voor zorg, welzijn en dienstverlening krijgen steeds meer te maken met bedrijfsmatige en beleidsmatige vraagstukken. Door de bezuinigingen en cultuuromslag binnen de zorg- en welzijnssector groeit de vraag naar authentieke persoonlijkheden met een opleiding op hbo- niveau. Met de bachelor Management in de Zorg kun je de theorie gelijk in de praktijk brengen in functies als teamleider, beleidsmedewerker of kwaliteitsmanager van middelgrote tot grote werkeenheden, afdelings- of locatiehoofd of zorgmanager.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.