Lerarenopleiding VO/BVE Technisch beroepsonderwijs voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Heb je twee rechterhanden? En vind je het leuk om je kennis en vaardigheden over te dragen? Dan is de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs je op het lijf geschreven.

Deze opleiding is bedoeld voor mannen én vrouwen met affiniteit voor techniek of die ervaring hebben in een technisch beroep en die graag hun kennis en vaardigheden over willen dragen aan jongeren in het vmbo of het mbo.

Bij deze opleiding kun je je bekwamen in één van de onderstaande uitstroomprofielen:

 • Voor het vmbo: PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), MVI (Media, Vormgeving en ICT), M&T (Mobiliteit en Transport), MT (Maritiem en Techniek), D&P (Dienstverlening en Producten) of T&T (Technologie en Toepassing).
 • Voor het mbo: Bouwtechniek, Elektrotechniek, Mechanische techniek, Motorvoertuigentechniek, Installatietechniek, Mechatronica en ICT. 

Je hebt als student aan de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs veelal een mbo-opleiding in een technisch vakgebied afgerond. Je kiest het uitstroomprofiel dat hoort bij je mbo-opleiding. De eerste twee studiejaren zijn gericht op verbreding van je vakkennis. Je maakt dan kennis met een aantal (technische) vakken anders dan het door jou gekozen uitstroomprofiel. In de laatste twee studiejaren vindt er vakverdieping plaats. Je gaat jezelf dan technisch specialiseren binnen je uitstroomprofiel. Voor alle uitstroomprofielen geldt dat het examenprogramma van de voltijdopleiding identiek is aan de deeltijdopleiding.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je oriënteert je op de verschillende aspecten van je vak en op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook assisteert bij het onderwijs. Pas als je de propedeuse hebt gehaald, mag je verder met je opleiding.

Na het eerste jaar

De hoofdfase begint in het tweede leerjaar. Je leert onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren met een hoge kwaliteit. Je leert de principes van directe instructie toepassen en bekwaamt je in activerende didactiek. Je verbreedt en verdiept jezelf in het technische vak. Daarnaast loop je een aantal dagen per week stage. In het tweede en derde leerjaar voer je je werk op school steeds zelfstandiger uit. In het derde jaar werk je toe naar het LIO-assessment (Leraar In Opleiding). Daarnaast loop je stage of voer je je opdrachten uit bij de school waar je werkt.

In het vierde leerjaar ben je officieel leraar-in-opleiding. Je werkt dan zoveel mogelijk zelfstandig toe naar de startbekwaamheid als tweedegraads docent in je vak. Daarnaast volg je een minor als onderdeel van het door jou gekozen uitstroomprofiel. In de tweede helft van je laatste jaar maak je een afstudeerwerkstuk voor je vak, een beroepsproduct voor je uitstroomprofiel en je slaagt natuurlijk in één keer voor je eindassessment Startbekwaam Docent!

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In jaar één loop je een oriënterende stage in het onderwijs. In het tweede en derde jaar loop je langere stages die respectievelijk 12 en 20 studiepunten opleveren.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Ad Fousert zijn derdejaars stage bij Zadkine ervaart.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors.

Bekijk de minors

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In het laatste jaar ben je leraar-in-opleiding (LIO) waarbij je geheel zelfstandig voor de klas staat. De stages zijn één van de leukste en leerzaamste onderdelen van de opleiding.

Kopopleiding

Met een diploma van de hbo-opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bouwkunde, Civiele Techniek, Automotive, Mechatronica en de wo-opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bouwkunde en Civiele Techniek kun je via een praktijkgerichte kopopleiding in één jaar je tweedegraads bevoegdheid halen. Het programma bestaat voornamelijk uit voorbereiding op het leraarschap zoals onder andere didactische vaardigheden, inzicht in leer- en gedragsproblemen, vakdidactiek en praktijkervaring. Een kopopleiding is een voltijdtraject, waarbij je 2 dagen les volgt en 3 dagen stage loopt.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs een honoursprogramma voor je aan.

Ontwikkeling en uitvoering van het honoursprogramma gebeurt onder toezicht van lectoren en onderzoekers in het kenniscentrum talentontwikkeling. Je kunt aanhaken bij één van de onderzoekthema's. Als je het honoursprogramma succesvol hebt gevolgd en afsluit aan het einde van je vierde jaar, krijg je een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven.

Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden. 

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.