Menu Zoeken English

Lerarenopleiding Bedrijfseconomie deeltijd

 • Duur en startmoment

  2 tot 4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Hoe zit een onderneming in elkaar? Hoe breng je een product op de markt? Wat heb je nodig om een bedrijf succesvol te maken? Dit zijn vragen die een leraar bedrijfseconomie graag beantwoordt.

Als docent economie bereid je de volgende generatie voor op de economische samenleving. Het is daarom belangrijk dat je genoeg kennis hebt opgebouwd. In de 1ste fase van de opleiding leg je een brede basis in de algemene economie en bedrijfseconomie. In de hoofdfase van de opleiding verdiep je je verder in bedrijfseconomische economie met vakken als boekhouden II, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Rotterdamse regio. Het is belangrijk dat je weet hoe je voor de klas moet staan, hoe je een les voorbereidt en hoe je je leerlingen motiveert. Dit leer je bij de lessen in vakdidactiek. Tenslotte gaat een groot deel van de opleiding over het beroep van docent en de vaardigheden die daarmee samenhangen.

Meteen aan de slag in de praktijk

Al snel in de opleiding pas je je kennis in de toe bij je stageschool. Je loopt namelijk vanaf jaar 1 al stage en gedurende de opleiding sta je steeds meer voor de klas.

Flexibele route mogelijk

Jouw vooropleiding in het hbo of wo, je werkervaring in het onderwijs, je wekelijks beschikbare tijd en je persoonlijke omstandigheden bepalen samen hoe lang jij over je studie gaat doen. Aan de hand van een intake portfolio en een intakegesprek bepalen we samen met jou hoe jouw studietraject eruitziet. 

Deeltijd iets voor jou?

Denk je eraan om een carrièreswitch te maken naar het onderwijs? Dan kan de deeltijdvariant een passende mogelijkheid zijn voor jou. Bij de deeltijdopleiding volg je de lessen op een avond en een dag(deel) overdag. Bekijk de precieze lestijden.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma bestaat uit 2 onderdelen:

Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken, inclusief toetsweken. De vakken worden aangeboden in grote eenheden. In de propedeuse maak je kennis met de vakinhoudelijke leerlijnen algemene economie, bedrijfseconomie en bedrijfsomgeving en met vakdidactische vakken. Vakken die je krijgt zijn onder andere: Markten, Macro-economie, Management accounting en Boekhouden. In de hoofdfase vervolg je de leerlijnen algemene economie en bedrijfseconomie en is er de mogelijkheid om je verder te verdiepen in de door jouw gekozen opleidingsvariant (algemene economie of bedrijfseconomie). Vakken die je krijgt zijn onder andere Macro economische modellen, ondernemingsplan en duurzame economische ontwikkeling. De hoofdfase van dit programma sluit je af met een landelijke kennistoets en met vakdidactisch afstuderen. 

De deeltijdvariant van de lerarenopleiding Economie is voor het onderwijsprogramma Beroepsvoorbereiding flexibel ingericht. Dit betekent dat je zelf samen met je studiecoach jouw leerroute bepaalt en dat we deze afstemmen op jouw onderwijsbehoefte. Dit doen we onder andere door aan te sluiten op jouw beginniveau, voorkeur voor de wijze van studeren en werkervaring.

Je hebt als student invloed op de vorm en inhoud van je leerroute. Flexibiliteit in tempo, plaats en begeleiding maakt dit mogelijk. Misschien heb je altijd de wens gehad om leraar te worden, misschien is die wens van recenter datum. Van belang is vooral dat je geïnteresseerd bent in het vak Economie en dat je je kennis wilt overbrengen aan jongeren in het beroepsonderwijs (v)mbo of in de onderbouw van havo/vwo.

De meeste studenten van de deeltijdopleiding hebben naast de studie een baan en/of een gezin. Bij deze doelgroep past onderwijs dat flexibel is en recht doet aan wat de student al weet en kan. Daar houden we rekening mee. Zo is er de mogelijkheid van plaats- en tijdonafhankelijk leren. Dit betekent dat leren op de werkplek, leren op de HR en leren in zelfstudie (of combinaties hiervan) manieren zijn waarop je je opleiding kunt vormgeven. Een online leeromgeving ondersteunt dit proces.

Het onderwijsprogramma wordt afgerond met een assessment waarin je laat zien dat je een startbekwame docent bent. 

 

Contactmomenten

Wil je weten wanneer je les hebt? Bekijk de contactmomenten.

Werk en studie

Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. Veel studenten vinden tijdens de studie een baan in het onderwijs en zetten deze baan dan ook in voor stages en het uitvoeren van de beroepstaken.

Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Je moet rekening houden met ongeveer 20 uur zelfstudie per week. 

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten. 

De vierjarige Goran uit Bosnië komt de kleuterklas in. Hij bouwt een mooi kasteel, wil samen met "nieuwe vriendjes" verder bouwen, maar begrijpt niet wat ze zeggen. Wat is er nodig om de talenten van Goran verder te ontwikkelen? Daan van 14 jaar heeft een IQ van 120, toch komt hij niet verder dan 2 HAVO. Wat is er nodig om Daan te helpen zijn school af te ronden? Wil jij het verschil maken tussen kansarm en kansrijk voor Goran en Daan en een bijdrage leveren aan het vergroten van hun talenten? En volg je een opleiding aan het Instituut voor lerarenopleidingen of voor sociale opleidingen? Dan is de minor Talentontwikkeling iets voor jou!

Deze minor maakt van jou een vakkundig docent die vanuit een onderzoekende houding problemen die in het werken met jongeren in schoolsituaties in het vo en mbo ontstaan signaleert, er systematisch naar kijkt en er planmatig naar handelt. Daarnaast krijg je zicht op het zoeken naar middelen en richtingen om geschikte begeleiding voor de zorgleerlingen op te zetten en uit te voeren. In deze minor staat de zorg aan leerlingen centraal.

De minor Werken in het Beroepsonderwijs (incl. VMBO) biedt studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen de mogelijkheid tot een zeer aantrekkelijke specialisatie. De minor is bij uitstek geschikt voor studenten die willen kiezen voor het uitstroomprofiel Beroepspraktijkvorming waarmee zij zich voorbereiden op een functie in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Binnen deze minor leren de deelnemers de lesinhoud uit de schoolvakken te integreren met de inhoud van het toekomstig beroep van leerlingen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het kiezen en ontwikkelen van de specifieke didactiek voor dit schooltype en aan de eisen die dat stelt aan leraren.

Steeds meer studenten van de Lerarenopleidingen zullen in hun beroepspraktijk te maken krijgen met leerlingen, cliënten, deelnemers en cursisten die het Nederlands nog niet of nauwelijks beheersen. Scholen voeren vaak een taalbeleid met het doel rekening te houden met die taalachterstanden, bijvoorbeeld door de programma's van de verschillende vakken af te stemmen op deze leerlingen, het zogenaamde taalgericht vakonderwijs.

In het voortgezet onderwijs is behoefte aan tweedegraads leraren die een extra 'plus' hebben op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. Deze collega's kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het schoolvak. Te denken valt aan een goede aansluiting van het schoolvak op wat in het basisonderwijs aan de orde is geweest, een goede opbouw van het schoolvak in de onderbouw en een goede aansluiting op wat de leerlingen in de bovenbouw zullen krijgen. Ook kunnen deze leraren een bijdrage leveren aan het leergebied mens en maatschappij en aan vakoverstijgende projecten.

Zij-instroom

Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject (deeltijd) wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

Lees alle informatie over zij-instroom

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen. Meer informatie over de Master Leren en Innoveren.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen