Ga direct naar de content

Lerarenopleiding VO/BVE Bedrijfseconomie deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

De leraar Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis of Maatschappijleer probeert zijn leerlingen wat bewuster in de samenleving te laten staan.

Sociale vakken zijn meer dan alleen Maatschappijleer. Ook vakken als Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis vallen daaronder. Niet zo verwonderlijk, want met al deze vakken probeert een leraar de leerlingen wat bewuster in de samenleving te laten staan. Wereldvragen over aardbevingen en de derde wereld hebben te maken met fysische en sociale geografie. De gevolgen van de economische recessie en bijvoorbeeld de betekenis van automatisering voor bedrijven komen bij Economie ter sprake. Bij Geschiedenis is er aandacht voor politieke geschiedenis, maatschappijgeschiedenis en sociaal-economische ontwikkelingen. En de leraar Maatschappijleer probeert de leerlingen een gefundeerd oordeel te laten vormen over actuele onderwerpen als ontkerkelijking en de multiculturele samenleving.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Leerlijnen

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, maar het accent verschuift steeds meer naar de praktijk. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken in het begin van je studie, praktijkopdrachten op je eigen werkplek of stageplaats, een minor in de laatste fase van je studie (bij de meeste deeltijdopleidingen) en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar. 

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

Het eerste jaar

Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken, waarvan één toetsweek en één herkansingsweek. Sommige studieonderdelen kun je via zelfstudie thuis afronden. In het eerste studiejaar is ook een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt enkele lessen, onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool.

Na het eerste jaar

In de hoofdfase volg je een minor. De twee stages in de hogere studiejaren zijn bedoeld om je de verworven kennis in de praktijk te laten brengen. Gedurende twee periodes van 4 tot 6 maanden geef je les aan klassen van verschillend niveau. Beide stages worden afgesloten door middel van een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de juiste competenties, en een eindassessment.

Werk en studie

Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt ongeveer tien lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De stages in de hogere studiejaren (4 tot 6 maanden per stage) zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (zes tot acht uur per week). Je treedt tevens op als leerlingbegeleider. De lange stages sluit je af met een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de competenties van de leraar. Tot slot vindt er een eindassessment plaats. Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Keuze en begeleiding

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

Bekijk de minors

Zij-instroom

Als je al over een hbo- of wo-diploma beschikt, is het mogelijk via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen.

Wat zijn de toelatingseisen?

Een zij-instromer in het beroep wordt toegelaten als hij/zij:

 • beschikt over een afgeronde hbo of wo-opleiding die relevant moet zijn voor het vak waarvoor men een bevoegdheid wilt halen.
 • vak-verwantschap kan aantonen tussen de gevolgde en afgeronde opleiding.
 • minimaal 8 uur per week les geeft in het vak waarin men de bevoegdheid wil behalen.
 • voor de duur van het traject minimaal 8 uur per week les blijft geven in het beoogde vak.

Aanmelden voor het zij-instroomtraject?

De school waar je werkzaam bent, meldt je aan voor een intake assessment (geschiktheidsonderzoek). Deze procedure duurt 8 tot 10 weken.

Het zij-instroomtraject kent twee startmomenten, september (blok 1) en november (blok 2). Het is daarom zaak dat zij-instromers die in september willen starten tijdig door hun werkgever aangemeld worden (uiterste datum 31 maart). Het intake assessment vindt voor de zomervakantie plaats. Voor de start in november is de uiterste aanmeldingsdatum 30 juni. Het intake assessment vindt in september plaats.

Contact

Neem voor meer informatie zoals voorwaarden, studiekosten, subsidiemogelijkheden, contact op met het Assessmentcentrum, ivl-assessmentcentrum@hr.nl, 010 - 794 5096.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
2 dagen school per week
20 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?
Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven.

Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden. 

Locaties

Waar ga je studeren?

Museumpark

Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
 • Lerarenopleiding VO/BVE Algemene Economie deeltijd

  De Lerarenopleiding Economie behandelt vraagstukken over de betalingsbalans, maar je krijgt ook te maken met vragen over werkloosheid, de 'vrije' markt en de gevolgen van een beurscrisis.

 • Lerarenopleiding VO/BVE Aardrijkskunde deeltijd

  Hoe ontstaan aardbevingen? Waar ligt Timboektoe? Wat is erosie? Een Aardrijkskundeleraar weet hier alles van. Wil jij leraar worden, volg de lerarenopleiding vo/bve.

 • Lerarenopleiding VO/BVE Maatschappijleer deeltijd

  Verdiep jij je graag in politiek, massamedia en sociale vraagstukken? Wil jij leraar worden? Volg dan de Lerarenopleiding Maatschappijleer vo/bve.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.