Lerarenopleiding VO/BVE Algemene Economie deeltijd

Twee- tot vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Deze opleiding heeft vanaf 2018-2019 een vernieuwde opzet. Je bevoegdheid halen in 2 jaar is mogelijk, afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding(en).

Economie zien we overal om ons heen: hebben we werk, moet de overheid bezuinigen of juist investeren, welke rol speelt Nederland in de internationale economie, hoe wordt een bedrijf geleid, gaat een bedrijf innoveren, hoe wordt een product op de markt gezet en wat zijn de gevolgen van de keuzes van overheden, bedrijfshuishoudens en particulieren voor het individu, de maatschappij en de natuur? Deze vragen en nog veel meer komen we in ons dagelijkse leven allemaal tegen. Voor het beantwoorden van die vragen moeten we keuzes maken, want we kunnen niet alles. Economie gaat over schaarste.

Een docent speelt een belangrijke rol in het opleiden van jong volwassenen tot zelfstandige en mondige burgers. Burgers die hun eigen keuzes voor de toekomst kunnen maken.   

Hoe lang de opleiding voor jou gaat duren, zal blijken uit een intakegesprek met de opleiding. 

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Propedeuse

De propedeuse bestaat uit vier blokken van tien weken. Sommige studieonderdelen kun je via zelfstudie thuis afronden. In de propedeuse maak je kennis met de vakinhoudelijke leerlijnen algemene economie, bedrijfseconomie en bedrijfsomgeving. Daarnaast is er ook een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen en maak je kennis met de beroepsvormende leerlijnen. Doel van de propedeuse is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is.

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten in de propedeuse: 

 • Micro en macro economie
 • Marketing
 • Algemene economie
 • Bedrijfsadministratie
 • Financiering
 • Marktonderzoek
 • Simulatie mbo
 • Inleiding onderwijskunde
 • Vakdidactiek
 • Beroepsvorming
 • Stage/studieloopbaancoaching

Hoofdfase

De inrichting en de duur van de hoofdfase is afhankelijk van je ervaring, vooropleiding(en) en je wensen. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek met de opleiding. 

In de hoofdfase vervolg je de leerlijnen algemene economie, beroepsvorming en stages tot startbekwaam niveau. Ook hebben de studentgerichte keuzeonderdelen, waaronder de minor en keuzepunten, een plaats gekregen in de hoofdfase. In de vernieuwde opzet is ook ruimte opgenomen voor een bedrijfsstage waarbij je kennismaakt met het beroep waar toe je je leerlingen opleidt. De hoofdfase sluit af met een startbekwaam assessment en het afstuderen voor het vak. 

De hoofdfase bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Micro economie
 • Macro economie
 • Internationale economie
 • Recht
 • Stages
 • Studentgerichte keuzeonderdelen
 • Afstuderen

Werk en studie

Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. Veel studenten vinden tijdens de studie een baan in het onderwijs en zetten deze baan dan ook in voor stages en het uitvoeren van de beroepstaken.

Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Je hebt één dag in de week les. Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer 20 uur zelfstudie per week. 

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

Bekijk de minors

Zij-instroom

Als je al over een hbo- of wo-diploma beschikt, is het mogelijk via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen.

Wat zijn de toelatingseisen?

Een zij-instromer in het beroep wordt toegelaten als hij/zij:

 • beschikt over een afgeronde hbo of wo-opleiding die relevant moet zijn voor het vak waarvoor men een bevoegdheid wilt halen.
 • vak-verwantschap kan aantonen tussen de gevolgde en afgeronde opleiding.
 • minimaal 8 uur per week les geeft in het vak waarin men de bevoegdheid wil behalen.
 • voor de duur van het traject minimaal 8 uur per week les blijft geven in het beoogde vak.

Aanmelden voor het zij-instroomtraject?

De school waar je werkzaam bent, meldt je aan voor een intake assessment (geschiktheidsonderzoek). Deze procedure duurt 8 tot 10 weken.

Het zij-instroomtraject kent twee startmomenten, september (blok 1) en november (blok 2). Het is daarom zaak dat zij-instromers die in september willen starten tijdig door hun werkgever aangemeld worden (uiterste datum 31 maart). Het intake assessment vindt voor de zomervakantie plaats. Voor de start in november is de uiterste aanmeldingsdatum 30 juni. Het intake assessment vindt in september plaats.

Contact

Neem voor meer informatie zoals voorwaarden, studiekosten, subsidiemogelijkheden, contact op met het Assessmentcentrum, ivl-assessmentcentrum@hr.nl, 010 - 794 5096.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven.

Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden. 

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.