Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor de decentrale selectie is nu niet meer mogelijk. Je kon je tot uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink.

Decentrale selectie: uiterlijk 15 januari 2017 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2017-2018 maximaal 100 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. Dat noemen we decentrale selectie.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2017 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2016. 

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de decentrale selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

Op dit moment is Industrieel Product Ontwerpen (IPO) van Hogeschool Rotterdam één van de best scorende IPO-opleidingen in Nederland wat betreft opleidingskwaliteit en studenttevredenheid. Hiernaast kan de opleiding maar een maximale groei aan per jaar om te kunnen waarborgen dat er voldoende faciliteiten en bekwame docenten beschikbaar zijn. Door een selectieprocedure te hanteren, willen we ervoor zorgen dat we jou kwalitatief hoog onderwijs kunnen blijven bieden. Daarbij willen we zo zeker mogelijk weten dat onze opleiding bij jou past en dat jij bij onze opleiding past. Dat is vooral in jouw belang: je gaat studeren met andere studenten die zijn geselecteerd op motivatie en capaciteit.

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 • Motivatie voor de opleiding;
  • Waarom wil je de opleiding Industrieel Product Ontwerpen volgen?
  • Je interesse in techniek, ruimtelijk inzicht, menselijk gedrag, vormgeving, kunst en cultuur, ondernemerschap.
  • We vragen je dan ook naar voorbeelden waaruit dat blijkt en wat je al gedaan hebt. Wat verwacht je bij de opleiding te leren en wat ga/wil je na de studie met je kennis doen?
 • Je technische en creatieve capaciteiten. Heb je voldoende potentie om zowel technisch en creatief jezelf te ontwikkelen? Dit doen we aan de hand van 3 digitale testen; figurenreeksen, ruimtelijk inzicht en praktisch inzicht, en een creativiteitstest.

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2017-2018 bestaat uit 3 onderdelen. Alle onderdelen vinden plaats op een van de 3 selectiedagen op de hogeschool. Data: donderdag 16 februari 2017, donderdag 16 maart 2017, donderdag 30 maart 2017.

Onderdeel 1 digitale technische capaciteitentest

Dit deel bestaat uit 3 digitale technische capaciteitentesten. Het gaat om figurenreeksen, ruimtelijk inzicht en praktisch inzicht. Deze worden in een computer lokaal op de hogeschool afgenomen. Elke test duurt 15 minuten met een korte pauze er tussen. Per test kan je een score tussen de 1 en 9 halen.

Aandeel in eindscore 30%:

 • figurenreeksen telt voor 10%
 • ruimtelijk inzicht telt voor 5%
 • praktisch inzicht telt voor 15%

Wil je een idee krijgen van de moeilijkheidsgraad van deze testen? Bekijk meer informatie

Onderdeel 2 Creative capaciteiten test

Dit deel bestaat uit een test waarbij voor een gegeven probleem zoveel mogelijk oplossingen geschetst moeten worden. Je krijgt 15 minuten, na een korte introductie van de aanpak en uitleg van het probleem door een docent, om zoveel mogelijk oplossingen te tekenen.

Bij deze test kan je een score tussen de 1 en 9 halen. Docenten beoordelen op aantal en variatie van de ideeën.

Aandeel in eindscore 20%

Onderdeel 3 Motivatiegesprek

Voor de selectiedag stuur je vooraf een motivatiebrief volgens een bepaald format dat beschikbaar wordt gesteld. 

Dit deel bestaat uit een gesprek met twee docenten. Zij hebben jouw motivatie gelezen en gaan 20 minuten met je in gesprek. In dit gesprek krijg je vragen over waarom je de opleiding Industrieel Product Ontwerpen wilt volgen. Hierbij gaat het onder andere over je interesse in ontwerpen, techniek, ruimtelijk inzicht, menselijk gedrag, vormgeving, kunst en cultuur, ondernemerschap. We vragen je dan ook naar voorbeelden waaruit dat blijkt en wat je al gedaan hebt. Wat verwacht je bij de opleiding te leren en wat ga/wil je na de studie met je kennis doen?

Direct na het gesprek zullen we je op basis van het gesprek je eerlijke feedback geven met uitleg. Bij deze test kan je een score tussen de 1 en 10 halen.

 • Je bent zonder twijfel geschikt voor de opleiding. (8-10 punten)
 • Je bent misschien geschikt voor de opleiding, maar we hebben ook wat twijfels. (5-7 punten)
 • Je bent niet geschikt voor de opleiding. (1-4 punten)

Aandeel in eindscore 50%

Geselecteerd? Accepteer je plaats in Studielink!

Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent. Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Uiteraard moet je dan ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats toegewezen krijgt, bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2017.
 • De selectieprocedure vindt plaats op donderdag 16 februari 2017, donderdag 16 maart 2017 of donderdag 30 maart 2017.
 • Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Decentrale selectie studiejaar 2017-2018'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.