Ga direct naar de content

Selectie en aanmelden

Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor de decentrale selectie van studiejaar 2017-2018 is nu niet meer mogelijk. Je kon je tot uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink. 

Voor studiejaar 2018-2019 geldt geen selectieprocedure meer. Vanaf augustus 2017 vind je hier de aanmeldprocedure voor 2018-2019.

Decentrale selectie: uiterlijk 15 januari 2017 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2017-2018 maximaal 190 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. Dat noemen we decentrale selectie.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2017 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2016.

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de decentrale selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Bekijk je mogelijkheden als je in het buitenland woont. 

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Waarom selectie?

De populariteit van de opleiding is de laatste jaren sterk gegroeid. Wij willen hier verantwoord mee omgaan wat betreft groepsgrootte, aantal klassen, niveau van de opleiding en jouw kansen op de arbeidsmarkt (kans op een stage, afstudeerplaats en een baan). Om deze reden wordt het aantal plaatsen op de opleiding beperkt tot 190. 

Selectiecriteria

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De opleiding HRM kent twee selectiecriteria waar je in totaal 100 punten mee kunt behalen:

 1. Cognitief (kennis): Scores op de capaciteitentest (50 punten).
 2. Non-cognitief (persoon/houding/motivatie): Een selectiegesprek waarin je beoordeeld wordt op de je motivatie/houding (15 punten), de mate waarin en manier waarop jij je geïnformeerd hebt over de opleiding HRM (20 punten) én de uitkomsten van de persoonlijkheidstest (15 punten). 

Onderdelen selectieprocedure

De selectieprocedure voor 2017-2018 bestaat uit 3 onderdelen (persoonlijkheidstest, capaciteitentest en een gesprek). De persoonlijkheidstest maak je vooraf thuis. De capaciteitentest en het gesprek vinden plaats in de week van maandag 30 januari 2017. Wij proberen deze onderdelen beide op dezelfde dag te plannen. Uiterlijk op 18 januari 2017 ontvang je bericht op je studentenmail over de intekendata en -procedure over al deze onderdelen en de benodigde informatie voor het gesprek.

Onderdeel 1 en 2

Je maakt twee tests, namelijk de capaciteitentest en persoonlijkheidstest. Beide tests maak je op een computer. De persoonlijkheidstest is de Multiculturele PersoonlijkheidsTest studie (MPT-studie) en maak je thuis voorafgaand aan het gesprek. De capaciteitentest maak je op Hogeschool Rotterdam. Deze test hoeft niet voorafgaand aan het gesprek gemaakt te zijn. In de e-mail die je uiterlijk 18 januari a.s. ontvangt, vind je meer informatie over het maken van de testen. Deze e-mail wordt verzonden naar je studentenmail.

Bij de capaciteitentest gaat het om verbale en numerieke capaciteiten. Bij de persoonlijkheidstest gaat het om de vraag in hoeverre jouw persoonlijkheidsprofiel past bij de opleiding en het beroep.

Wil je een idee hebben van de moeilijkheidsgraad van de testen? 

Onderdeel 3

Je voert een gesprek van ongeveer 30 minuten met een docent van de opleiding. Voorafgaand aan dit gesprek schrijf je een motivatie van één A4 waarin je in eigen woorden en in correct Nederlands aangeeft wat je beweegt om deze opleiding te volgen en dit beroep te kiezen.

Tijdens het gesprek worden de volgende zaken getoetst:

 1. De door jou vooraf geschreven motivatie om deze opleiding te volgen en de verdere toelichting en onderbouwing van je keuze die je geeft in het gesprek.
 2. De juistheid van het beeld dat je hebt van de opleiding en de manier waarop je je in de opleiding hebt verdiept.
 3. De mate waarin jouw profiel past bij opleiding en beroep (op basis van de persoonlijkheidstest). 

Geselecteerd? Accepteer je plaats in Studielink!

Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent. Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Uiteraard moet je dan ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats toegewezen krijgt, bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Belangrijke data en deadlines

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2017.
 • De selectieprocedure vindt plaats in de week van maandag 30 januari 2017. Uiterlijk op 18 januari a.s. ontvang je via je studentenmail meer informatie over de data en benodigde informatie voor het gesprek.
 • Op 15 april 2017 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Eind augustus start de opleiding.

Bezwaar & beroep en meer informatie

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Decentrale selectie studiejaar 2017-2018'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.